Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Szkoła Podstawowa w Jakubówce Szkoła Podstawowa w Jakubówce

Chemia

Czcionka:

 

24.05.2021

Temat; Aminokwasy

17.05.2021

20.05.2021

Temat: Estry

 

10.05.2021

Temat: Mydła

11.05.2021

Temat; Porównanie właściwości wyższych kwasów karboksylowych

26.04.2021

29.04.2021

Temat; Wyższe kwasy karboksylowe

12.04.2021

Temat: Kwas etanowy (octowy)

29.03.2021

Temat:  Kwas metanowy

 

22.03.2012

Temat: Alkohole - sprawdzian wiadomści

25.03.2021

Temat: Szereg homologiczny kwasów karboksylowych

 

15.03.2021

Temat: Porównanie właściwości alkoholi.

18.03.2021

Temat: Powtórzenie wiadomości o alkoholach. 

 

 

8.03.2021

Temat: Wpływ alkoholu na organizm ludzki

 

11.03.2021

Temat; Alkohole - ćwiczenia utrwalające

 

1.03.2021

Temat: Etanol

4.03.2021

Temat: Glicerol - alkohol polihydroksylowy

22.02.2021

Temat: Szereg homologiczny alkoholi.

25.02.2021

Temat: Metanol - alkohol monohydroksylowy

 

15.02.2021 

Temat: Powtórzenie wiadomości o związkach węgla z wodorem.

8.02.2021

Temat: Porównanie właściwości alkanów, alkenów, alkinów. 

11.02.2021

Temat: Ćwiczenia utrwalające poznane węglowodory.

1.02.2021

Temat: Alkiny

2.02.2021

Temat: Etyn

 

25.01.2021

26.01.2021

Temat: Szereg homologiczny alkenów. Eten. 

18.01.2020

Temat: Porównanie właściwości alkanów i ich zastosowań

21.01.2020

Temat: Alkany – ćwiczenia

21.12.2020

Temat: Metan i etan

14.12.2020

Temat: Naturalne źródła węglowodorów

Podręcznik str. 98

Informacje o źródłach węglowodorów znajdziecie pod linkiem:

https://epodreczniki.pl/a/naturalne-zrodla-weglowodorow/DuWyekaeI

Temat dokładnie omówimy na lekcji

17.12.2020

Temat: Szereg homologiczny alkanów

Podręcznik str. 103

Węglowodory nasycone – węglowodory, których cząsteczki mają wyłącznie wiązania pojedyncze między atomami węgla.

Szereg homologiczny tworzą związki chemiczne z tej samej grupy klasyfikacyjnej, różniące się między sobą o stałą grupę atomów (dla alkanów jest to grupa — CH2 —) lub jej wielokrotność.

Alkany -  węglowodory nasycone , których cząsteczki zawierają wyłącznie wiązania pojedyncze między atomami węgla.

Wzór ogólny alkanów:

 

Wzory  i nazwy alkanów:

https://epodreczniki.pl/a/weglowodory-nasycone---alkany/D19FInmrs

7.12.2020

Temat: Sprawdzian wiadomości z działu pt. "Sole"

8.12.2020

Temat: Poprawa i omówienie sprawdzianu.

 

30.11.2020

Temat: Metody otrzymywania soli – zebranie wiadomości

 

1.12.2020

Temat:  Powtórzenie wiadomości z działu – Sole

 

Przypomnij sobie metody otrzymywania soli, które poznaliśmy oraz  proces dysocjacji jonowej soli.

 

 

23.11.2020

Temat: Inne metody otrzymywania soli

 

Ogólny zapis  metod otrzymywania soli:

  • metal  +  niemetal → sól kwasu beztlenowego

 

                        2Na    +     S      →     Na2S

 

  • tlenek zasadowy  + tlenek kwasowy → sól kwasu tlenowego

                                     K2O   +  SO2  →  K2SO3

 

26.11.2020

Temat:  Porównanie właściwości soli i ich zastosowań

 

Przeczytajcie temat z podręcznika str. 85-92.

 

 

16.11.2020

19.11.2020

Temat: Reakcje strąceniowe

Temat na 2 lekcje. Podręcznik str. 80-82.

 

Reakcja strąceniowa – reakcja chemiczna w wyniku których powstają sole trudno rozpuszczalne lub praktycznie nierozpuszczalne w wodzie

Schemat reakcji strąceniowych:

  • Sól 1    +      kwas 1    →      sól 2↓   +   kwas 2

 

AgNO3       +         HCl       →        AgCl↓        +          HNO3

 

  • Sól 1 +  zasada 1      →       sól 2↓   +     zasada 2

 

Na2SO4      +     Ca (OH)2     →   CaSO4 ↓    +      2NaOH  

 

  • Sól 1  +      sól 2         →         sól 3↓         +         sól 4

 

2 Na3PO4  +  3Ca(NO3)2  →    Ca3(PO4)2 ↓  +   6 NaNO3

 

 

 

 

9.11.2020

Temat:  Reakcje wodorotlenków metali z tlenkami metali.

 

Schemat równania reakcji:

 

wodorotlenek               +             tlenek niemetalu   →                               sól                     +                 woda

Przykład:

2 LiOH  +                             N2O5                                  →                          2 LiNO3                           +  H2O

                                                                                                            azotan (V)  litu

 

 

2.11.2020

Temat: Reakcje matali z kwasami.

Przeczytaj temat z podręcznika str. 73-75.

 

Schemat reakcji otrzymywania soli w wyniku reakcji chemicznej  metalu i kwasem:

 

metal         +        kwas              →                      sól    +    wodór ↑

  • Tylko metale bardziej aktywne od wodoru ( znajdujące się nad wodorem w szeregu aktywności metali, szereg  str. 75) wypierają go z kwasów.

Mg  +  2 HCl    →  MgCl2  +   H2

 

  • Metale znajdujące się w szeregu aktywności za wodorem, mają mniejszą aktywność chemiczną od wodoru i nie wypierają go z kwasów. Reakcja chemiczna nie zachodzi, sól nie powstaje.

Cu   +   HCl   →  reakcja nie zachodzi

Proszę w zeszycie  ćwiczeń wykonać ćwiczenie 21 i  22 str. 41

 

4.11.2020

Temat:  Reakcje tlenków metali z kwasami

Przeczytaj temat z podręcznika str. 77-78.

 

Schemat reakcji otrzymywania soli w wyniku reakcji chemicznej tlenku metalu i kwasem:

 

tlenek metalu               +   kwas               →                       sól    +    woda↑

Przykład:

MgO  +  2HCl    →  MgCl2    +  H2O

Tylko tlenki zasadowe reagują z kwasem tworząc sól i wodę

Do tlenków zasadowych zaliczamy:

  • Tlenki  1. i 2. grupy układu okresowego ( bez BeO)
  • np.: MnO, Ni2O 3,  Ag2O, CrO

 

Proszę w zeszycie  ćwiczeń wykonać ćwiczenie 27 str. 43

 

 

 

26.10. 2020

Temat: Reakcje zobojętniania.

29.10.2020

Temat: Reakcje zobojętniania- ćwiczenia w zpisywaniu równań reakcji.

Pogoda

Kalendarium

Kwiecień 2024
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5