Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Szkoła Podstawowa w Jakubówce Szkoła Podstawowa w Jakubówce

Wiedza o społeczeństwie

Czcionka:

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu V.

Pod tematem wykonajcie zadania powtórzeniowe ze strony 165 w podreczniku. Wybierzcie sobie 8 zadań i wykonajcie je w zeszycie. Wykonane zadania prześlijcie mi do wtorku 27.04.2021r. 

 

Temat: Media i opinia publiczna. 

Witam
Na dzisiejszej lekcji zapoznacie się z informacjami dotyczącymi mediów tzw. środków masowego przekazu .
Waszym zadaniem jest zapoznanie się z prezentacją i tekstem w podręczniku str. 158-161.

link do prezentacji:    https://prezi.com/pzfftfo-uwjg/mass-media-i-opinia-publiczna/

Następnie proszę w zeszycie pisemnie odpowiedzieć na pytania:
1. Czym są media . Podaj przykłady mediów.
2. Wymień funkcje mediów i krótko je opisz.
3. Jakie cechy powinien posiadać dziennikarz, czym powinien kierować się w swojej pracy?
4. Jak jest różnica pomiędzy faktem i opinią?
5.Jaką rolę w życiu każdego człowieka spełnia reklama?

Odpowiedzi proszę przesłać do poniedziałku 19.04.2021r. 

Temat: Organizacje obywatelskie.

W tym temacie zapoznajcie się z teorią ze str. 152-155 i w zeszytach odpowiedzcie na pytania:

1. Czym jest społeczeństwo obywatelskie?

2. Czym zajmują się organizaje pozarządowe?

3. Czym jest wolontariat?

4. Jakie są rodzaje wolontariatu?

5. Wymień młodzieżowe organzacje ogólnopolskie.

6. Czym są związki zawodowe, jakie przysługują im prawa. Podaj przynajmniej jedna nazwę takiej organizacji?

 

 

Temat: Sądy i trybunały.

Przesyłam polecenia i materiały odnośnie powyższego tematu. A więc zapoznajcie się z tematem ze stron  146-149 i wykonajcie zadanie 2,3,4,5,6 (zadania do wykonania w zeszycie).

 

Temat: Państwo i demokracja.

Witam
Dziś zaczynamy nowy dział , w którym będziemy omawiać ustrój RP.
Na dzisiejszej lekcji poznacie pojęcie państwa, jego cechy i funkcje.

Bardzo proszę zapoznać się z tekstem i schematem str. 122, a następnie udzielić w zeszycie odpowiedzi na pytania:
1. Co to jest państwo?
2.Jakie cechy posiada każde państwo, wyjaśnij na czym one polegają ?
3. Jakie są rodzaje państwa?
Następnie proszę się zapoznać ze schematem str.123 gdzie omówione są funkcje państwa i odpowiedzieć pisemnie na pytanie 1 i 2 umieszczone pod schematem.

odpowiedzi odczytamy na lekcji w piątek 19.02

 

Temat: Sprawdzian wiadomości z działu IV. 

Kiedy będzie sprawdzian aktywny podam w piątek.

Zgodnie z ustaleniami sprawdzian wyślę drogą elektroniczną lub na platformie TEST PORTAL. Przypominam o przyniesieniu na piątek  12.02. zeszytów do sprawdzenia. 

Temat Podsumowanie wiadomości z działu IV.

Pod tematem wykonajcie zadania powtórzeniowe ze strony 119. 

18 i 20.01.2021r.

Temat: Tolerancja i przejawy ksenofobii.

Pod tematem wykonajcie zadanie 1 i 2 ze str. 117.

21.12.2020r.

Temat: Mniejszości i migranci.

Prezentacja z tego tematu do oddania do 08.02. 

14.16.2020r.

Temat: Postawa patriotyczna.

07 i 09.12.2020r.

Temat: Obywatelstwo i narodowość.

02.12.2020r.

Temat: Naród i ojczyzna.

30.11. i 01.12.2020r.

Temat: Sprawdzian wiadomości z działu III.

Witam

W załączniku przesyłam sprawdzian z działu III (załącznik znajduje się na dole strony). Zapiszcie odpowiedzi w zeszycie pod tematem lub można odesłać odpowiedź w wordzie (jak komu wygodniej). Na odesłanie testu macie czas do piątku do 14.00.

23 i 25.11.2020r. 

Temat: Podsumowanie wiadomości z działu trzeciego.

W ramach podsumowania działu w tym  tygodniu na tych dwóch godzinach  z Wos-u wykonajcie w zeszycie test z podręcznika ze strony 89. Udzielcie odpowiedzi na wszystkie pytania oczywiście praca będzie oceniana. Na odesłanie odpowiedzi czekam do niedzieli wieczorem tak  żebym na poniedziałek miała odesłany już test powtórzeniowy.  

 

16 i 18.11.2020r.

Temat: Obywatele a organy samorządu.

Na podstawie informacji z podręcznika wykonajcie poniższe ćwiczenia w zeszycie.

Ćwiczenia

 

1. Zapisz w wyznaczonym miejscu termin, którego dotyczy podana definicja.

__________________________________________ - numer identyfikacyjny nadawany każdemu obywatelowi RP.

 

2. Wymień trzy korzyści wynikające z możliwości załatwienia spraw administracyjnych przez internet.

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

3. Napisz, jakie udogodnienia musi zapewnić obywatelom każdy urząd. Znajdź informacje na ten temat w dostępnych źródłach, np. na stronie internetowej wybranej instytucji.

_______________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

4. Podaj, jakie zwierzęta domowe należy zarejestrować i w którym urzędzie można tego dokonać.

________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

Zdjęcie wykonanych ćwiczeń prześlijcie mi do wtorku.

10.11.2020r.

Temat: Powiat i województwo. 

 

Notatka z lekcji do przepisania do zeszytu.

Powiat to jednostka samorządowa usytuowana między gminą a województwem. Władzę uchwałodawczą sprawuje w nim rada powiatu, natomiast władzę wykonawczą – zarząd powiatu ze starostą na czele. Członków rady wybierają obywatele w organizowanych co cztery lata wyborach samorządowych. Do głównych zadań władz powiatowych zalicza się m.in.: finansowanie szkół średnich, zapewnienie funkcjonowania szpitali oraz przeciwdziałanie bezrobociu. Województwo to największa pod względem zajmowanego obszaru jednostka samorządowa w Polsce. Obecnie w kraju funkcjonuje 16 województw. W ich skład wchodzi od kilkunastu do kilkudziesięciu powiatów. Na tym szczeblu funkcjonują zarówno władze samorządowe, jak i administracja rządowa. Samorząd reprezentują sejmik województwa, będący organem uchwałodawczym, oraz zarząd województwa z marszałkiem województwa na czele, sprawujący władzę wykonawczą. Osoby zasiadające w sejmiku wybierane są co cztery lata w wyborach samorządowych. Marszałka i pozostałych członków zarządu wybiera sejmik. Spośród organów administracji rządowej działających w województwie szczególnie ważną rolę odgrywa przedstawiciel Rady Ministrów – wojewoda.

Pod tematem wykonajcie zadanie 3,4 i 6 ze strony 80-81. Krzyżówkę przerysujcie do zeszytu.

Przesyłam również link do krótkiego filmiku doyczącego tematu. https://www.youtube.com/watch?v=iXaLg5WglwE

 

04.11.2020r. 

Temat: Samorząd gminny.

Pod tematem przepiszcie sobie tą notatkę:

Gmina jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego w Polsce. Rozróżniamy gminy wiejskie, miejskie oraz miejsko-wiejskie. W każdej z tych jednostek działają właściwe organy władzy samorządowej: w gminie wiejskiej są to rada gminy i wójt, a w gminach miejskiej i miejsko-wiejskiej – rada miasta oraz burmistrz. W dużych gminach miejskich, liczących powyżej 100 tys. mieszkańców, władzę sprawują rada miasta i prezydent miasta. Rada gminy i rada miasta są organami uchwałodawczymi, natomiast do wójta, burmistrza i prezydenta należy władza wykonawcza.

Pod notatką wykonajcie zadania 2 i 3 ze strony 77. 

 

02.11.2020r. 

Temat: Czym jest samorząd?

Zapoznajcie się z tematem w podręczniku na str. 66-69. Następniie w zeszycie pod tematem odpowiedzcie na pytania:

1. Wyjaśnij pojęcia: samorząd, samorząd terytorialny, sammorząd zawodowy.

2. Wymień rodzaje samorządów działających w Polsce.

3. Wymień jednostki samorządu terytorialnego w Polsce.

4. Wymień organy samorządu gminnego, powiatowego i wojewódzkiego.

5. Wytłumacz na czym polega decentralizacja władzy publicznej.

6. Podaj nazwę gminy, powiatu i województwa w którym mieszkasz.

Proszę o przyniesienie zeszytów do sprawdzenia ze zrobioną notatką. 

 

26.10.2020r.

Witajcie ponownie na zdalnym nauczaniu. Mam nadzieję, że będziecie w miarę systematycznie pracować i odsyłać zadania. Także z mojej strony życzę powodzenia w przyswajaniu wiedzy i do jak najszybszego zobaczenia.

Realizujemy dalej nasze lekcje i dzisiaj powtórzcie wiadomości z działu II, a w środę prześlę test do wykonania. Myśle, że test zrobimy w formie internetowej, tak jak w zeszłym roku z historii.

Pozdrawiam

 

ZAŁĄCZNIKI:

Sprawdzian

Utworzono dnia 02.12.2020, 18:18

Pogoda

Kalendarium

Kwiecień 2024
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5