Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Szkoła Podstawowa w Jakubówce Szkoła Podstawowa w Jakubówce

Matematyka

Czcionka:

8.04.2021 ( czwartek)

Witajcie,

Przesyłam  wam pracę  domową . Odeślijcie  mi na emaila  bądź mesengera do jutra. Pozdrawiam

Zadanie 1

Egzamin ośmioklasisty w pewnej szkole  pisało łącznie 78 uczniów. W  klasie VIII  a  jest o 8 uczniów wiecej niż w klasie  VIII c , a w VIII b o 5 uczniów   mniej niż  w klasie VIIIc. Ilu  uczniów jest  w  poszczególnych klasach?

Zadanie 2

Ile  czystego złota  znajduje się w  pierścionku próby 580 ważącym 7g?

Zadanie 3

Dwudziestocentymetrowy odcinek podzielono na dwie  części w proporcji 6 : 4 .Jaką długość  ma każda  z części?

 

 

22. 03.2020 (  poniedziałek)

Witajcie,

Bardzo  proszę  o wykonanie i zapisanie w  zeszytach egzaminacyjnych  podanych zadań. Pozdrawiam, M.Wąsik

Zadanie 1. Adam zapisał liczbę o 123,4 mniejszą od tysiąca, a Asia zapisała liczbę o 256,6 mniejszą od tysiąca. Ile jest równa suma liczb zapisanych przez Adama i Asię? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. 

A. 1620

B. 1496,6

C. 1363,4

D. 380

Zadanie 2. Długości przekątnych pewnego rombu są równe 6 cm i 8 cm. Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Bok tego rombu ma długość. 

A. 5 cm

B. 7 cm

C. 20 cm

D. 25 cm

 

14- 15 .12 ( poniedziałek i wtorek)

Temat lekcji: Zapisywanie i odczytywanie  wyrażeń  algebraicznych.

10.11 ( czwartek i piątek)

Temat lekcji: Symetrie.

7- 8. 12.2020 ( poniedziałek)

Temat lekcji: Układ współrzędnych . Zadania typu egzaminacyjnego.

2.12.2020 ( środa)

Temat lekcji: Omówienie  kartkówki  graniastosłupy  i ostrosłupy.

3.12.2020 ( czwartek)

Temat lekcji: Pole  koła.

30.11 ( poniedziałek)

Witajcie,

Bardzo  proszę  zapisać  dzisiejszy  temat lekcji i wszystko co znajduje się poniżej. Proszę, aby każdy z was  na  lekcje online  miał przy sobie linijkę , ołówek i cyrkiel. Pozdrawiam ,M.Wąsik

Temat lekcji: Bryły

Zapamiętaj !

Bryły  powstają w  wyniku obrotu pewnej figury płaskiej dookoła prostej.,zwanej osią obrotu. Każdy punkt obracającej się figury zakreśla pewien okrąg.

Walec - nazywamy figurę która powstała w wyniku  obrotu prostokąta dookoła prostej zawierającej jeden z jego boków.

Wysokość walca nazywamy odcinek  łączący podstawy  walca, prostopadły do płaszczyzn je zawierających.

Tworzącą walca nazywamy każdy odcinek zawarty w powierzchni bocznej walca, prostopadły do podstawy.

Podstawami walca są dwie przystające ściany w kształcie koła, leżące w równoległych płaszczyznach.

Powierzchnię boczną walca zakreśla w  wyniku obrotu bok prostokąta równoległy do osi obrotu.

a = r ( promień podstawy  walca)

b = H (wysokość  walca)

Jutro  na lekcji  narysujemy walec. Przygotujcie przybory.

25.11( środa)  i 26. 11( czwartek)

Witajcie,

W  ramach powtórzenia  proszę  zrobić  poniższe  zadania  i wysłać mi na emaila bądź  mesengera  do 26.11  godz.16.00 ( czwartek).Praca  jest na ocenę. Przypominam  o karkówce, która odbędzie się w poniedziałek (30.11) z  graniastosłupów i ostrosłupów. Pozdrawiam, M.Wąsik
 
Temat lekcji:  Graniastosłupy i ostrosłupy - powtórzenie .
 
P. domowa
 
Zadanie 1
Pole podstawy ostrosłupa prawidłowego czworokątnego jest równe 60cm2.  Krawędź boczna ostrosłupa jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem α takim że wysokość wynosi 4 cm. Oblicz objętość tego ostrosłupa.
 
Zadanie 2
Określ  ilość wierzchołków, krawędzi i  ścian:
a) Graniastosłup prawidłowy pięciokątny
b) Ostrosłup prawidłowy sześciokątny
c) Czworościan
d) Ostrosłup o podstawie trójkąta
e) Graniastosłup prawidłowy trójkątny
 
Proszę  z zestawu 1 zrobić zadanie 1 str.215, zadanie 2 str.215, zadanie 3 str.215, zadanie 9 str.216
 
23.11.2020 ( poniedziałek) i 24.11. ( wtorek)

Witajcie,

Osoby  nie obecne na dzisiejszych zajęciach proszę  o zapisanie  tematu lekcji i  przesłanie  pracy domowej do (25.11 Środa ) do godziny 16.00. Zadania  nie  wysłane w terminie i z opóźnieniem będą  nie  oceniane i skutkowały oceną z porzedmiotu.Pozdrawiam, M.Wąsik

Temat lekcji: Ostrosłupy- ćwiczenia.

Ostrosłupem  nazywamy wielościan , którego jedna ściana ( podstawa) jest dowolnym wielokątem, a pozostałe ściany są trójkątami o wspólnym wierzchołku, zwanym wierzchołkiem ostrosłupa.

Proszę  przerysować ostrosłup  z zadania 1  (podręcznik str.197)

Podział  ostrosłupów:

1 ) Ostrosłup prosty to ostrosłup ,w którym wszystkie krawędzie boczne są równej długości.

2) Ostrosłup prawidłowy to taki ostrosłup, którego podstawa  jest wielokątem foremnym. W  ostrosłupie prawidłowym ściany boczne są przystającymi trójkatami równoramiennymi.

Pole  powierzchni bocznej  Postrosłupa  to suma pól wszystkich jego ścian bocznych.

Pole  powierzchni całkowitej  Pc ostrosłupa to suma pól wszystkich jego ścian , czyli  podstawy  i ścian bocznych.

Wzór:

P= Pp + Pb

Temat  lekcji:  Objętość  ostrosłupa.

Proszę  przepiasać  zapamiętaj  i wzór  na objetość  ostrosłupa str. 200 oraz  przykład 1 str.200

P. domowa ( Skorzystajcie z poznannych wzorów)!!!!!

Zadanie 1 

Oblicz pole  powierzchni całkowitej ostrosłupa prawiadłowego  o wymiarach 10  cm ( pole podstawy)  i  16 cm ( pole powierzchni bocznej).

Zadanie 2

Oblicz objetość ostrosłupa prwidłowego o krawędzi podstawy  6cm i wysokości 4cm.

Zadanie 3

Oblicz objętość ostrosłupa  prawidłowego o  krawędzi podstawy 12cm i wysokości 7cm.

18.11.2020 ( środa)

Witajcie,

Bardzo  proszę  , o   zapisanie  tematu  lekcji  i  wszystkiego  co  znajduje  się  poniżej . Pracy domowej nie odsyłajcie tylko przynieście   na  najbliższe  zajęcia do  sprawdzenia. Zadań , których nie potraficie wykonać to pomińcie wykonamy  je  na zajęciach. Osoby, które nie oddały testów  proszę o przyniesienie  ich na najbliższe zajęcia . Pozdrawiam, M. Wąsik

Temat  lekcji: Rysujemy  graniastosłupy i ich siatki.

Przerysujcie do zeszytu  siatkę graniastosłupa sześciokątnego, który  znajduje  się na stronie 18 w podręczniku Przykład 1 . Siatka  ta  ma  składać się z dwóch sześciokątów foremnych  odpowiadających  podstawom graniastosłupa i sześciu przystających  prostokątów stanowiących  jego ściany  boczne.

P. domowa

Narysujcie   siatkę graniastosłupa prawidłowego sześciokątnego o krawędzi  podstawy równej 2 cm oraz  krawędzi bocznej równej 3cm.  

Narysujcie  o dowolnych  wymiarach graniastosłup prawidłowy pieciokątny ,  graniastosłup prosty trójkątny i graniastosłup pochyły trójkątny.

Praca  domowa jest na ocenę proszę wykonać ją estetycznie!

 

16.11.2020   (Poniedziałek)  

Witajcie,

Bardzo  proszę , aby  osoby  których nie było  na zajęciach  zapisały  temat lekcji  i wszystko  co  znajduje się  poniżej. Proszę  , aby  wszyscy wykonali zadania przygotowujące do  egzaminu  i mi  przesłali  do 18.11( środa). Pozdrawiam, M Wąsik

Temat lekcji: Długości odcinków w  graniastosłupach.

 Zadanie 1

Proszę  przerysować graniastosłup który znajduje się na  stronie  174 w  podręczniku i zaznaczyć czerwonym kolorem przekątną graniastosłupa, zielonym kolerem przekątną podstawy graniastosłupa i pomarańczowym kolorem przekątną ściany bocznej graniastosłupa.

Proszę  zrobić  zadanie 1 str.176

Temat  lekcji: Objętość  graniastosłupa.

Proszę  przepisać  wzór  na objętość  graniastosłupa i z ramki  zapamiętaj str.179

Przykład 1 str.180

Zadania  dla  wszystkich  uczniów  egazamin!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Zadanie 1.

W  32  kilogramach nasion znajduje się 10% zanieczyszczeń. Ile  kilogramów tych zanieczyszczeń należy  usunąć, aby pozostało ich 4 %.?

Zadanie 2

Mama  jest  7  razy starsza  od córki. Za 10 lat bedą miały w sumie 60 lat. Oblicz, ile lat ma obecnie  każda z nich.

Zadanie 3

Ile  zapłacimy za 12 bułek w sklepie , w którym 5 takich samych bułek kupiliśmy za 6,50 zł.

Zadanie 4

Właściciel sklepu z przyborami  szkolnymi kupił w hurtowni 150 długopisów i zapłacił za nie 180 zł.Ile długopisów mógłby kupić za kwotę 480 zł?Ile musiałby zapłacić za 480 takich długopisów?

 

9.11 (poniedziałek) Matematyka

 

 

 

Witajcie,

Bardzo proszę o zapisanie tematu lekcji  oraz  wszystkiego co znajduje się poniżej. Proszę obejrzeć filmk i pracę domową przesłać mi do 16.11 ( poniedziałek). Kto nie przesłał testu to ostateczny termin  wysłania (16.11). Pozdrawiam, M.Wąsik

Link do filmiku: https://www.youtube.com/watch?v=VBBz7MpLEFA

Termat lekcji: Graniastosłupy wokół nas

Rozejrzyj się wokół Siebie – z pewnością znajdziesz różne bryły: pudełka, opakowania, przedmioty codziennego użytku, gry, zabawki. Spróbuj rozpoznać wśród tych elementów bryły geometryczne, które już znasz i nazwij je.

Zapamiętaj!

Graniastosłup to bryła, której podstawy są przystającymi wielokątami zawartymi w płaszczyznach równoległych , a wszystkie krawędzie boczne są równoległe i równej długości.

Podstawa  graniastosłupa może  być dowolnym wielokątem. Graniastosłup o podstawie trójkątnej nazywamy graniastosłupem trójkątnym, graniastosłup o podstawie  czworokątnej nazywamy czworokątnym.

Graniastosłupy proste, są ta takie graniastosłupy  których ściany boczne są prostokątami. Wszystkie krawędzie boczne graniastosłupów prostych są prostopadłe  do podstaw.( rysunek str.166 podręcznik).

Graniastosłupy pochyłe nie są proste . Ściany graniastosłupów pochyłych są równoległobokami. Mogą się w nich zdarzyć prostokąty. ( rysunek str.166)

 

 

Graniastosłupy prawidłowe podstawą takiego graniastosłupa jest wielokąt foremny. Podstawy to foremne, ściany boczne to przystające prostokąty.

P. domowa

Obejrzycie  przesłany przez mnie  filmik.

Narysujcie  graniastosłup pięciokątny i opiszcie :

  1. Ile ma  wierzchołków?
  2. Ile ma ścian?
  3. Ile ma podstaw?
  4. Ile ma ścian bocznych?
  5. Ile ma wszystkich krawędzi w tym bocznych.?

Zadanie 1.str.170

 

5.11.2020 ( czwartek) Matematyka 

Witajcie,

Bardzo proszę   zapisać  temat lekcji i odesłać mi  zadania do 6.11 ( piątek)  na emaila bądź mesengera.Zadania będą ocenione. W razie pytań proszę pisać. Pozdrawiam, M.Wąsik

Temat lekcji:  Powtórzenie przed klasówką - wielokąty.

Zadanie 1str. 157

Zadanie 2 str.157

Zadanie 3 str.157

Zadanie 4 str.157

Zadanie 5  str.158

Zadanie 7 str.158

 

3.11- 4.11.2020 Matematyka

Temat lekcji: Zadania  obliczeniowe praktyczne - egzamin

Witajcie,

Bardzo  proszę  w ramach  powtórzenia do egzaminu  zapisać  poniższe  zadania  do  zeszytu . Spróbójcie  je rozwązać i przynieść na  czwartek 5.11.2020. Pozdrawiam M.Wąsik

Zadanie 1 

Na  mapie sporzadzonej w skali 1: 20  000 odległość od  domu Magdy do szkoły jest równa 18 cm, a na mapie w skali 1: 10 000 odległość od domu Magdy do parku jest równa 28 cm. Czy Magda ma dalej z domu do szkoły czy do parku?

Zadanie 2 

Kuba  ma mapę swojej  miejscowości wykonaną w skali 1cm - 2,4 km. Powiększył tę mapę w skali 3:1 . Jakiej rzeczywistej odległości odpowiada teraz odległość 1,5 cm na tej mapie?

Zadanie 3

Pan Wojciech jechał 26 czerwca w podróż trwającą 100 dni. W którym kwartale wypadł dzień zakończenia tej podróży?

 

 

28.10.2020  Matematyka 

Temat lekcji: Statystyka zadania  przygotowujące do egazminu.

 

1. Zadania  obliczające średnią  arytmetyczną.

2.Uporządkowywanie  zestawu danych na  podstawie  tabeli.

3. Dane  statystyczne przedstawiane w procentach.

4. Rysowanie diagramu kołowego.

5. Przedstawianie  danych za pomocą diagramu słupkowego.

 

29.10.2020 Matematyka 

Temat lekcji: Wielokąty foremne.

Przykład 1 str.151

Zapamiętaj ! Definicja wielokątu foremnego.

Naszkicowanie wielokątów  foremnych( trójkąt foremny, czworokat foremny, pięciokąt, sześciokąt, siedmiokąt, ośmiokąt, dziwięciokąt)

Definicja okręgu opisanego na wielokącie

Twierdzenie wielokaty foremne

Praca  domowa  ćwiczenie 1.str. 153,  zad. 1 str.154, ćw. 4 str.154

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Sierpień 2022
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny