Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Szkoła Podstawowa w Jakubówce Szkoła Podstawowa w Jakubówce

Język angielski

Czcionka:

27.10.20 - Wtorek
Temat: List prywatny - wypowiedź pisemna.

Praca domowa:
5 str. 34 w podręczniku.

  • List nieformalny do chorego kolegi, w którym opisujemy wymyślone wydarzenie z klasy.
  • W liście zawieramy również opis wyglądu i charakteru dowolnej osoby, która brała w nim udział.
  • Przynajmniej jeden akapit w rozwinięciu.

Proszę wysłać je na mój adres e-mail do soboty wieczorem.
We wtorek sprawdzimy je.

28.10.20 - Środa
Temat: Review 2 - Vocabulary. Powtórzenie słownictwa.

Zadania:
- Powtarzamy poznane słownictwo z rozdziału 2 (głównie str. 27, 28, 30 i 32 w podręczniku)
- Wykonujemy ćwiczenia 1-3 i 5 / str. 28 w ćwiczeniówce.

Informacja o teście - ustalamy na nie wcześniej niż 10 XI.

30.10.20 - Piątek
Temat: Review 2 – Grammar. Powtórzenie gramatyki.
- Powtarzamy gramatykę z rozdziału 2, w tym:
    Past Simple (str. 29 w podręczniku)
    Past Continuous (str. 33)
- Wykonujemy ćwiczenia 1-4 / str. 29 w ćwiczeniówce.

03.11.20 - Wtorek
Temat: Review 2 – Listening. Słuchanie ze zrozumieniem.

Zadania:
- Omawiamy prace pisemne.
- Wykonujemy zadania z nagraniami na stronie 37 z podręcznika.

04.11.20 - Środa
Temat: Skills checkpoint 2 – zadania egzaminacyjne.

Zadania:
- Wykonujemy ćwiczenia od 1 do 5 na stronach 30-31 w ćwiczeniówce.
Pamiętajcie o zaległych listach! Tylko do końca dnia!

06.11.20 - Piątek
Temat: Video - Happy Elephants. Praca z filmem.

Zadania:
- Wykonujemy ćwiczenie 1 na strone 32 w ćwiczeniówce
- Oglądamy krótki film korzystając z kodu znajdującego się w prawym górnym rogu strony.
- Oglądając wypełniamy jednocześnie ćwiczenie 32 z tej samej strony.
- Po zakończeniu wypełniamy ćwiczenie 3.

 

09.11.20 – Poniedziałek
Temat: Australia Day – rozumienie tekstu czytanego.

Zadania:
- Czytamy tekst na stronie 44 w podręczniku.
- Ćwiczenia 3 i 6 / str. 45 wykonujemy w zeszycie.
W ćwiczeniu 6 korzystamy ze zwrotów napisanych pogrubioną czcionką w tekście ze strony 44. Zapisujemy całe zdania, gdyż zawierają one przydatne kolokacje. Aby sprawdzić ich znaczenie, korzystamy ze słowniczka Wordlist na stronie 58.

10.11.20 – Wtorek
Temat: Vocabulary – przyjęcia i świętowanie.

- Wspólnie omawiamy zadania ze strony 46 (podręcznik), zwracając uwagę na nowe słownictwo.
- Wykonujemy w ćwiczeniówce na stronie 34 zadania od 1 do 5, korzystając z Wordlist na stronie 58 w podręczniku.
- Użyte w wykonanych ćwiczeniach słowa i frazy, które są dla nas nowe lub sprawiają nam problemy zapisujemy w zeszycie.

Przypomnienie: tak jak wcześniej ustalaliśmy, test z rozdziału 2 piszemy w następnym tygodniu.

16.11.20 – Poniedziałek
Temat: Future plans and arrangements – wykorzystanie czasu present continuous.

Zadania:
- Przypominamy sobie reguły korzystania z czasu present continuous:

Czas present continuous tworzymy zgodnie z regułami znajdującymi się w rozdziale 2, na stronie 17 i 151 w podręczniku:
( osoba + be + czasownik główny z -ing )

- Zapoznajemy się z teorią (znajdującą się również na str. 47 i 154 w podręczniku):

Present continuous wykorzystywany jest, gdy mówimy o planach na najbliższą przyszłość, np.:
I’m visiting my grandparents in two weeks.
She’s moving to California next month.
They’re starting their new project tomorrow.
We’re returning home from college on Friday.
Zwróćmy uwagę jednak na zwroty na końcu zdania, które określają czas. Są to frazy takie jak: next week, next Monday, tonight, tomorrow, in a few days, in three weeks.

- Wykonujemy ćwiczenia 1-3, str. 35 w ćwiczeniówce.

17.11.20 – Wtorek
Temat: Sprawdzian wiadomości z rozdziału 2.

20.11.20 – Piątek
Temat: Modern technology – ćwiczenia leksykalno-komunikacyjne

Zadania:
- Przed wykonaniem zadań spoglądamy na rubrykę „technology” na stronie 58 w podręczniku. Słowa nowe z tej rubryki zapisujemy do zeszytu.
- Wykonujemy zadania 1 i 2 ze strony 50 (podręcznik), odpowiedzi zapisując od zeszytu.
- Wypełniamy ćwiczenia 1-4, str. 37 w ćwiczeniówce.

23.11.20 – Poniedziałek
Temat: Prepositions – przyimki i wyrażenia przyimkowe.

PREPOSITIONS OF TIME
AT – godziny, niektóre określenia czasu
    np.: at three o’ clock, at night, at the weekend
IN – pory dnia, okresy dłuższe niż dzień,
    np.: in the morning; in two days, in three weeks, in five months, in ten years;
ON – dni tygodnia, połączenia dzień + pora dnia, konkretne daty
    np.: on Friday, on Saturday evening, on 28th February.

PREPOSITIONS OF PLACE
Również stosujemy tutaj in, on i at.
np.: in the bag (w torbie); on the table (na stole); at the table (przy stole)

PREPOSITIONS OF DIRECTION: to, into, onto, towards, from
np.:
to school         - do szkoły
into the river         - do rzeki
onto the table         - na stół
towards the man     - w stronę mężczyzny
from school         - ze szkoły

W przypadku INTO and ONTO zwróćmy uwagę na to, że wyrazy składają się ze słów „in”, „on” i „to”. W obu przypadkach chodzi o przemieszczenie w stronę a potem na obiekt lub wewnątrz jego.

PREPOSITIONAL PHRASES:
at the end of         - na końcu
at the front / back of     - z przodu / z tyłu
in the middle of     - pośrodku
at the top / bottom of     - na górze / dole
on the right / left of     - na prawo / lewo

Informacje te znajdują się też na stronie 51 oraz w Grammar Guide, str. 154 i 155 w podręczniku.

Zadania:
- Wypełniamy ćwiczenia 1-4 na stronie 38 w ćwiczeniówce.

24.11.20 – Wtorek
Temat: Listening and speaking – wybór ilustracji i zaproszenie na przyjęcie.

- Ustne wykonywanie zadań ze słuchu oraz ćwiczenie umiejętności komunikacji (str. 48 – 49 w podręczniku, str. 36 w ćwiczeniówce.)

27.11.20 – Piątek
Temat: Writing an invitation – piszemy zaproszenie.

- Pisanie zaproszenia zaczynamy od zwrotu powitalnego z przecinkiem lub wykrzyknikiem (tylko w nieformalnych zaproszeniach) na końcu.
- Następnie piszemy wstęp, rozpoczynając od zwrotu bezpośredniego do adresata (np. „How are you?”) i podajemy powód, dla którego piszemy.
- W rozwinięciu podajemy szczegóły wydarzenia (czas, miejsce i okoliczności). Możemy też podać informację o zaproszonych gościach w celu zachęcenia adresata do zaakceptowania zaproszenia.
- Na koniec piszemy zakończenie i zwrot pożegnalny (np. „That’s all for now. See you soon!”), a linijkę pod nimi podpisujemy się.
- Jest to skrócona wersja informacji zawartych na stronie 53 w podręczniku, z którymi niemniej radzę się bliżej zapoznać. Są tam podane przykłady.

Zadania:
- Po zapoznaniu się z materiałem wykonujemy ćwiczenia 1-5 w ćwiczeniówce (str. 39).

30.11.20 - Poniedziałek
Temat: Review 3 – Vocabulary. Utrwalenie słownictwa.

Zadania:
- Wykonujemy ćwiczenia od 1 do 5, str. 40 w ćwiczeniówce. Kod do ćwiczenia 4 znajduje się na górze strony. Wpisujemy go na docwiczenia.pl aby otrzymać dostęp do nagrania.

01.12.20 – Wtorek
Temat: Poprawa sprawdzianu z rozdziału 2.

Przypominam o pracy domowej.
Osoby nieobecne - sprawdźcie swoje poczty e-mail.
Termin: do czwartku 17:00.

04.12.20 - Piątek
Temat: Review 3 – Grammar. Utrwalenie gramatyki.

Zadania:
- Wykonujemy ćwiczenia od 1 do 4, str. 41 w ćwiczeniówce w ramach powtórzenia gramatyki.

07.12.20 - Poniedziałek
Temat: Review 3 – powtórzenie wiadomości. Zadania typu egzaminacyjnego.

Wykonujemy ćwiczenia 1-5 na stronach 42-43 w ćwiczeniówce. Kody do nagrań znajdują się w prawym górnym rogu, wpisujemy je na docwiczenia.pl.

08.12.20 - Wtorek
Temat: Zadania typu egzaminacyjnego – ciąg dalszy.

Kończymy ćwiczenia z poprzednich zajęć i wykonujemy również ćwiczenia 6-9 w podręczniku na stronie 56 i 57.

15 XII pytam z rozdziału 3 (słownictwo + gramatyka).

11.12.20 – Piątek
Temat: Fu’s day – rozumienie tekstu czytanego.

Wordlist 4 znajduje się na stronie 76 w podręczniku.

Zadania:
- Czytamy tekst na stronach 60/61 w podręczniku i wykonujemy ćwiczenie 4 w zeszycie.
- Po przeczytaniu Skills Explorer (ćwiczenie 5) robimy też ćwiczenie 6. Wystarczą tutaj same cyfry i litery.
- Zapisujemy ćwiczenie 8 w zeszycie. Tutaj proszę o zapisywanie pełnych odpowiedzi (tzn. np.: get up – start the day)
- Wykonujemy również ćwiczenia 3, 4, i 5 w ćwiczeniówce na stronie 45.

14.12.20 – Poniedziałek
Temat: Housework – ćwiczenia leksykalne i komunikacyjne.
Podręcznik, str. 62 / Zeszyt ćwiczeń, str. 46.
Ustnie omawiamy ćwiczenia ze strony 62, zapisując nowe słownictwo.
Ćwiczenia 1-4 na stronie 46 w ćwiczeniówce wykonujemy w ramach pracy domowej.

15.12.20 – Wtorek
Temat: "Be going to" and "future simple" – gramatyka.
Podręcznik, str. 63 / Zeszyt ćwiczeń, str. 47
Po zapoznaniu z regułami w ramkach na stronie 63 w podręczniku wykonujemy ćwiczenia 1-3 (z podręcznika, ta sama strona) i 1-5 w ćwiczeniówce, str. 47.

18.12.20 – Piątek
Temat: Buying food – ćwiczenia leksykalno-komunikacyjne.
Podręcznik, str. 66 / Zeszyt ćwiczeń, str. 49

Zadania:
- Zapisujemy notatkę:

a bottle of water – butelka wody
a carton of orange juice – karton soku pomarańczowego
a jar of olives – słoik oliwek
a loaf of bread – bochenek chleba
a packet of cornflakes – pudełko płatków kukurydzianych
a tin of tomatoes – konserwa pomidorowa
a bar of chocolate – tabliczka czekolady
a can of cola – puszka koli

cashier – kasjer
customer – klient
packaging – opakowanie
receipt – paragon
till – kasa sklepowa
trolley – wózek sklepowy

- Zapoznajemy się także z rubryką "money" w Wordlist 4 na stronie 76.
- Wykonujemy ćwiczenia 2 i 3 z podręcznika (str. 66) w zeszycie (wystarczą same odpowiedzi.)
- Wypełniamy również ćwiczenia 1, 2, 3 i 5 na stronie 49 w ćwiczeniówce.

21.12.20 – Poniedziałek
Temat: Countable and uncountable nouns – gramatyka.
Podręcznik, str. 67 / Zeszyt ćwiczeń, str. 50

Zapoznajemy się z zasadami używania rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych (str.  67 i 157 w podręczniku), ustnie wykonujemy ćwiczenia z podręcznika i wypełniamy ćwiczenia 1-5 (str. 50 w ćwiczeniówce).

22.12.20 – Wtorek
Temat: Travelling and food – słuchanie i rozmowa.
Podręcznik, str. 64-65

Ustnie wykonujemy ćwiczenia komunikacyjne związane z tematem.

 

2021

18.01.21 – Poniedziałek
Temat: Email to a friend – wypowiedź pisemna.

- Podręcznik -
Zapoznajemy się i omawiamy reguły pisania emaila do przyjaciela na stronie 69.

- Ćwiczeniówka -
Ćw. 1-7, str. 51.

19.01.21 – Wtorek
Temat: Email to a friend – ciąg dalszy. Powtórzenie materiału z rozdziału 4

- Ćwiczeniówka -
Kończymy ćwiczenie 7, str. 51 i przechodzimy to wykonywania zadań z Review 4 na stronach 52-53.

22.01.21 – Piątek
Temat: Review 4 – powtórzenie materiału.

- Ćwiczeniówka – str. 52-53
Kończymy ćwiczenia z podanych stron w ramach utrwalenia.
Sprawdzimy je razem w poniedziałek.
Test ustalamy na 2 lutego.

25.01.21 – Poniedziałek
Temat: Review 4 – ciąg dalszy.

- Ćwiczeniówka – str. 52-53
Sprawdzamy ćwiczenia powtórzeniowe i razem utrwalamy materiał.

26.01.21 – Wtorek
Temat: Skills Checkpoint 4 – zadania egzaminacyjne.

Wykonujemy ćwiczenia egzaminacyjne w ćwiczeniówce (1-7, str. 54-55).

29.01.21 - Piątek
Temat: This is where I live – rozumienie tekstu czytanego.

Czytamy trzy teksty na stronie 78 i 79 w podręczniku wykonując zadania 3 i 5 z podręcznika, następnie wypełniamy ćwiczenia 1-2 w ćwiczeniówce (str. 61).
Nowe słownictwo znajduje się w Wordlist 5 na stronie 92.

01.02.21 – Poniedziałek
Temat: Home – ćwiczenia leksykalne i komunikacyjne

- Zapoznajemy się ze słownictwem ze strony 80 w podręczniku i wykonujemy wspólnie zadania 1-5 na tej samej stronie w ramach utrwalenia. Potem przechodzimy do ćwiczeń 1-4, str. 62 w ćwiczeniówce.

Wordlist 5 znajduje się na stronie 92.

02.02.21 – Wtorek
Temat: Test z rozdziału 4.

05.02.21 – Piątek
Temat: Present perfect simple – ćwiczenia gramatyczne.

- Zapoznajemy się z regułami używania czasu present perfect simple (str. 81 i 158) w podręczniku, następnie wykonujemy ćwiczenia 1-5 na str. 63 w ćwiczeniówce, proponuje postarać się je zrobić ołówkiem.
Temat dokończymy w następny poniedziałek.

08.02.21 – Poniedziałek
Temat: Present perfect simple – ciąg dalszy.

Omawiamy ćwiczenia z poprzednich zajęć.

09.02.21 – Wtorek
Temat: Instrukcja obsługi i opis pokoju – słuchanie i rozmowa.

Wspólnie wykonujemy wybrane ćwiczenia ze stron 82 i 83 z podręcznika. Zapoznajemy się również ze słownictwem z "Dialogue Word Box" i "Phrase Book".

12.02.21 – Piątek
Temat: Rooms and houses - ćwiczenia leksykalne.

Zapoznajemy się z nowym słownictwem na stronie 84 w podręczniku i Wordlist 5, str. 92.

Następnie wykonujemy ćwiczenia 1-4, str. 65 w ćwiczeniówce w celu utrwalenia.

15.02.21 – Poniedziałek
Temat: Formy dzierżawcze – ćwiczenia gramatyczne.

Omawiamy zasady użycia dopełniacza saksońskiego, przymiotników i zaimków dzierżawczych (str. 159 i 85 w podręczniku).

Wykonujemy zadania na stronie 66 w ćwiczeniówce.

16.02.21 – Wtorek
Temat: Wypełnianie kart pracy – Unit 5.

Wypełniamy przekazane karty pracy.

19.02.21 – Piątek
Temat: An advertisement – pisanie ogłoszenia.

Zapoznajemy się z zasadami pisania ogłoszenia – str. 87 w podręczniku i wykonujemy ćwiczenia 1-5, str. 67 w ćwiczeniówce. Do tematu wrócimy w poniedziałek.

22.02.21 – Poniedziałek
Temat: Pisanie ogłoszenia – ciąg dalszy.

23.02.21 – Wtorek
Temat: Review 5. Powtórzenie materiału.

Wykonujemy ćwiczenia Review 5 na str. 68 w ćwiczeniówce.

26.02.21 – Piątek
Temat: Review 5. Ciąg dalszy.

Wykonujemy ćwiczenia Revision 5 na str. 69 w ćwiczeniówce.

01.03.21 – Poniedziałek
Temat: Revision 5 – omówienie.

Omawiamy ćwiczenia z Revision 5 – str. 68/69.

02.03.21 – Wtorek
Temat: Unit 5 – zadania typu egzaminacyjnego.

Kończymy omawianie ćwiczeń z poprzednich zajęć i wykonujemy wybrane zadania egzaminacyjne ze stron 70-71 z ćwiczeniówki.

Test z rozdziału 5 – 9 marca

05.03.21 – Piątek
Temat: The Horse Nomads of Mongolia – lekcja z wideo.

Wykonujemy ćwiczenia na stronie 72 (ćwiczeniówka) w oparciu o wideo dostępne za pomocą kodu znajdującego się w prawym górnym rogu tej strony.

08.03.21 - Poniedziałek
Temat: The Ghost of Niedzica -  rozumienie tekstu czytanego.

Czytamy i tłumaczymy tekst ze strony 94-95, następnie wykonujemy wybrane ćwiczenia.

09.03.21 – Wtorek
Temat: Test z rozdziału 5.

12.03.21 – Piątek
Temat: Giving directions – słownictwo.

Zapisujemy w zeszytach słownictwo z dwóch żółtych ramek pod ćw. 1 i 3 na stronie 96 i z pomocą Wordlist 6 dopisujemy polskie odpowiedniki.

Wykonujemy również wszystkie ćwiczenia na stronie 74 w ćwiczeniówce.

15.03.21 - Poniedziałek
Temat: Giving directions – omówienie.

Omawiamy tematykę i ćwiczenia z poprzednich zajęć (str. 74 w ćwiczeniówce).

16.03.21 – Wtorek
Temat: Demonstratives - określniki wskazujące.

Omawiamy zastosowanie określników wskazujących (str. 97 i 160) i wykonujemy ćwiczenia na stronie 75 w ćwiczeniówce.

19.03.21 – Piątek
Temat: Describing a picture – słownictwo.

Zapisujemy w zeszycie slownictwo z żółtej ramki pod ćwiczeniem 1, str. 100 w podręczniku i dopisujemy polskie odpowiedniki (wordlist – str. 110). Wykonujemy ćwiczenie 3, str. 100 w zeszycie. Robimy również ćwiczenia 2, 4 i 5 ze strony 77 w ćwiczeniówce.

22.03.21 - Poniedziałek
Temat: Describing a picture – omówienie. Przedimki.

Omawiamy ćwiczenia: ćwiczenie 3, str. 100 w podręczniku; ćwiczenia 2, 4 i 5 ze strony 77 w ćwiczeniówce.

Przypominamy sobie również zasady używania przedimków "a", "an", "the" oraz zerowego.

23.03.21 – Wtorek
Temat: Visiting a museum and asking for directions – słuchanie i rozmowa.

Wykonujemy razem wybranie ćwiczenia ze stron 98-99 w podręczniku.

26.03.21 – Piątek
Temat: Articles – ćwiczenia z przedimków.

Czytamy informacje dotyczące przedimków na stronie 101 i 161 (grammar guide) w ramach przypomnienia.

Wykonujemy ćwiczenia ze strony 78 w ćwiczeniówce (od 1 do 5).

29.03.21 – Poniedziałek
Temat: Articles – omówienie

Omawiamy poprzedni temat i ćwiczenia ze strony 78 w ćwiczeniówce (od 1 do 5).

30.03.21 – Wtorek
Temat: Unit 6 – ćwiczenia utrwalające słownictwo i gramatykę.

Utrwalamy słownictwo i gramatykę wykonując ćwiczenia 1 i 2 / str. 80 oraz 1-3 / str. 81.

09.04.21 – Piątek
Temat: Skills Checkpoint 6 – zadania typu egzaminacyjnego.

Wykonujemy ćwiczenia 1-7 na str. 82-83 w ćwiczeniówce.

Kody do nagrań znajdują się na górze strony.

12.04.21 – Poniedziałek
Temat: Skills Checkpoint 6 – omówienie.

Omawiamy ćwiczenia z poprzednich zajęć.

13.04.21 – Wtorek
Temat: A postcard from a holiday – pisanie pocztówki.

Zapoznajemy się z Writing Guide na str. 103 w podręczniku i wykonujemy ćwiczenia 1-2, str. 79 w ćwiczeniówce.

16.04.21 – Piątek
Temat: A postcard from a holiday – ciąg dalszy.

Omawiamy temat i wspólnie piszemy pocztówkę z wakacji.

Przypominam o zajęciach online o 11:50.
 

19.04.21 – Poniedziałek
Temat: Review 6 – powtórzenie wiadomości.

Utrwalamy materiał i wykonujemy ćwiczenia powtórzeniowe.

Test – 27 kwietnia.

20.04.21 – Wtorek
Temat: Inventions - ćwiczenia komunikacyjne.

23.04.21 – Piątek

Temat: One of a kind – praca z filmem wideo.

Wykonujemy ćwiczenia na str. 84 w ćwiczeniówce oglądając krótki film wideo.

Kod do filmu znajduje się w prawym górnym rogu strony. Wpisujemy go na docwiczenia.pl.

26.04.21 – Poniedziałek
Temat: A Family who can Save the world – czytanie.

Czytamy tekst na stronie 112 w podręczniku i wykonujemy wybrane zadania.

27.04.21 – Wtorek
Temat: Unit 6 – test.

30.04.21 – Piątek
Temat: Protecting the environment – słownictwo.

Zapisujemy do zeszytu:
- słówka z ćwiczenia 1 (str. 114, podręcznik) i dopisujemy polskie odpowiedniki
- tabelkę z ćwiczenia 4 (ta sama strona) i wypełniamy ją

Wordlist – str. 126

Wykonujemy ołówkiem ćwiczenia 1-3, str. 86 w ćwiczeniówce.

04.05.21 – Wtorek
Temat: Conditionals - tryby warunkowe: 0, I, II.

07.05.21 – Piątek
Temat: Conditionals – ćwiczenia.

Wykonujemy ćwiczenia 1-6, str. 87 w ćwiczeniówce (ołówkiem).

 

10.05.21 – Poniedziałek
Temat: Phrasal verbs – środowisko.

11.05.21 – Wtorek
Temat: Phrasal verbs – ćwiczenia.

14.05.21 – Piątek
Temat: Gerunds and infinitives – gramatyka.

- Czytamy zasady stosowania rzeczowników odczasownikowych i bezokoliczników na str. 119 i 163 w podręczniku. Będę wymagał znajomości tej wiedzy na najbliższych lekcjach.
- Ćwiczeniówka: 1-3, str. 90.

17.05.21 – Poniedziałek
Temat: An email to an organisation – pisanie.

Zapoznajemy się z zasadami pisania e-maila do organizacji (str. 120-121) w podręczniku.

Ćwiczeniówka: 1-5, str. 91.

18.05.21 – Wtorek
Temat: Save the planet – słuchanie i mówienie.

21.05.21 – Piątek
Temat: Save the planet – słuchanie i mówienie, ciąg dalszy.

 

24.05.21 – Poniedziałek
Temat: Review 7 – utrwalenie wiadomośći.

Wykonujemy ćwiczenia na str. 92-93 w ćwiczeniówce (Review 7).

Pogoda

Kalendarium

Kwiecień 2024
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5