Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Szkoła Podstawowa w Jakubówce Szkoła Podstawowa w Jakubówce

Matematyka

Czcionka:

9.04.2021 ( piątek)

Witajcie,

W załączniku przesyłam dla  chętnych   dodatkowe karty pracy - ułamki zwykłe. Rozwiązane  zadanie wyślijcie mi na emaila.

Pozdrawiam, M.Wąsik

29.03 .2020

Witajcie,

W załączniku przesyłam wam zadania dodatkowe dla chętynych na 6. Zrobione zadania prześlijcie mi  na emaila. Pozdrawiam, M.Wąsik

24.03.2020( środa)

Witajcie,

Osoby chętne  mogą zrobić zadanie  6, 7  z  podręcznika str.82 (  na ocenę 6).Pozdrawiam, M.Wąsik

22.03.2020( poniedziałek)

Witajcie,

Bardzo  proszę , aby  osoby nieobecne na dzisiejszych zajęciach zapisali  temat lekcji . Proszę  również  wszystkie zadania ze sprawdzianu przepisać  do zeszytu. W razie  pytań piszcie na messengera .Pozdrawiam, M.Wąsik

Temat lekcji: Omówienie i  poprawa  sprawdzianu - figury geometryczne.

 

4.03.2021 ( czwartek) 

Witajcie,

Bardzo proszę o zapoznanie się  z tematem lekcji str.38  z podręcznika oraz  zapisanie i  zrobienie pracy domowej. Prześlijcie mi do 5.03 ( piątek). Zaległe prace domowe również odeślijcie mi do jutra.Pozdrawiam, M.Wąsik

Temat  lekcji: Figury  symetryczne.

Praca  domowa  dla  chętnych!!!!!

Narysujcie   6  dowolnych  rysunków które  mają  jedną  oś symetrii.

1.03.2021 ( poniedziałek)

Witajcie,

Osoby nieobecne na dziesiejszych zajęciach proszę o zapisanie tematu lekcji i zrobienie pracy domowej. Wszystkie prace domowe z całego tego  tygodnia prześlijcie mi do piątku 5.03.2021 ( piątek). Pozdrawiam

Temat lekcji: Różne jednostki długości.

1cm = 10 mm

1m = 10 dm = 100 cm  = 1000 mm

1 dm = 10 cm =100mm

1 km = 1000m

Praca  domowa

Poziom A, B,  C , D str.27

Zadanie 2 i 3 str.27

22.02.2021 ( poniedziałek)

Witajcie. Osoby  nie obecne na zajęciach proszę o zapisanie tematu lekcji i  przesłanie mi pracy domowej do 24.02.2021 ( środa). Pozdrawiam, M.Wąsik

Temat lekcji: Mierzenie

Zadania które  robiliśmy na lekcji: Zadanie 1, 2 , 3 str.15 ( proszę zrobić te zadania).

Praca domowa Zad.4 i 5 str.15

19.02.2021 ( piątek)

Witajcie. Dzisiaj  na zajęciach ćwiczyliśmy dzielenie pisemne.Osoby któe  nie rozumieją dzielenia zapraszam również w poniedziałek na zajęcia. Oceny z kartkówki podam również w poniedziałek. Pozdarawiam,M.Wąsik

15.02.2021 ( poniedziałek)

Witajcie

Dzisiaj  na  konsultacjach ćwiczyliśmy dzielenie. Osoby nieobecne proszę o zapisanie tematu lekcji  zrobienie  pracy domowej . Zadanie prześlijcie  mi do  17.02 ( środa). Przypominam , że w środę jest kartkówka z dzielenia.Pozdrawiam, M. Wąsik

Temat  lekcji:  Dzielenie pisemne z resztą.

Praca domowa

Poziom A, B,C str.141

Zadanie 2 i 3 str.141

8.02.2021 ( poniedziałek)

 

Witajcie

Dzisiaj  na  konsultacjach ćwiczyliśmy dzielenie. Osoby nieobecne proszę o zrobienie  pracy domowej i zapisanie tematu lekcji. Zadanie prześlijcie  mi do  10.02 ( środa). Pozdrawiam, M. Wąsik

Temat lekcji: Dzielenie pisemne-ćwiczenia utrwalające.

P. domowa

Wykonaj pisemnie

325: 5

474 : 6

525 : 7

264 : 3

336 : 4

325 : 5

455 : 7

522 : 6

616 : 8

 

 

1.02.2021 ( poniedziałek)

Witajcie

Dzisiaj  na  konsultacjach sprwdzaliśmy pracę  domową. Proszę  zrobić zadanie 3 i  6 str.130. Zadanie prześlijcie  mi do  2.02 ( wtorek). Pozdrawiam, M. Wąsik

27.01.2020 (poniedziałek)

Witajcie .Osoby, które nie  uczęszczały na dzisiejszych zajęciach online bardzo proszę o zapisanie  tematu lekcji. Proszę  również  powtórzyć  tabliczkę mnożenia w  zakresie 100 oraz zrobić poniższe  przykłady.Pozdrawiam, M.Wąsik

Temat lekcji: Powtórzenie- mnożenie pisemne przez liczby wielocyfrowe.

Zad.1

Oblicz pisemnie:

949 x 54 =

564 x 49 =

284 x 73=

838 x 52=

756 x 92 =

363 x 48=

823 x 81=

777 x 94=

915 x 67=

102 x 73=

490 x 86=

651 x 65=

18.01.2020 (poniedziałek)

Witajcie po feriach. Osoby, które nie  uczęszczały na dzisiejszych zajęciach bardzo proszę o zapisanie  tematu lekcji. Proszę  również  powtórzyć  tabliczkę mnożenia w  zakresie 100. Dla chętnych osób zadanie 1 poziom A i B str.125. Jutro na zajęciach online przećwiczymy ten temat lekcji. Zajecia rozpoczynają się  o godzinie  8.10. W środę zajęć online nie macie. Pozdrawiam, M.Wąsik

Temat lekcji: Mnożenie pisemne przez liczby jednocyfrowe.

 

21.12 (poniedziałek)

Witajcie,

Bardzo  proszę  osoby , które  nie  były  na  zajęciach o uzupełnienie  tematu . Ćwiczyliśmy  odejmowanie pisemne. W związku  ze  zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia pracy  domowej z  matematyki  nie macie , ale  w czasie  ferii  przypomnijcie sobie tabliczkę mnożenia odejmowanie i dodawanie pismne.Życzę wam zdrowych, spokojnych i Wesołych Świąt .Pozdrawiam, M.Wąsik

 

18.12.2020 (piatek)

Witajcie,

Osoby  nieobecne na  konsultacjach  bardzo proszę  zapiszcie  temat  lekcji i pracę domową.  Pozdrawiam, M.Wąsik

Temat lekcji: Odejmowanie pisemne- ćwiczenia  doskonalące.

P.Domowa

Oblicz pisemnie:

1)  500 - 375 =

2)  903 - 528=

3) 802 - 603=

4) 404 - 189=

5) 801 - 236=

6) 505 - 259=

7) 706 - 167=

8) 900 - 614=

9)  702 - 526=

10) 605 - 108=

11)  904 -  495=

12) 601 - 444=

17.12.2020 ( czwartek)

Temat lekcji: Odejmowanie pisemne.

14.12.2020 i 16.12 (środa)

Temat lekcji: Dodawanie  pisemne- ćwiczenia utrwalające.

Zadanie 9 str.116

7.12.2020 ( poniedziałek)

Witajcie, 

Bardzo  proszę  zapisać  temat  lekcji i  prace domową . Zadania  prześlijcie mi do 13  grudnia ( środa ). Pozdrawiam, M.Wąsik

Temat lekcji:  Dodawanie pisemne -  ćwiczenia

Zadania  które  robiliśmy na zajęciach Zadanie 1 poziom A i B str.114 

Praca domowa 

Poziom C i D str.114/ 115

Zad.3 i 4  str.115

4.12.2020.

 

 

Witam,

W załączniku przesyłam wam sprawdzian z matematyki. Proszę  o wysłąnie odpowiedzi i rozwiązań sprawdzianu do godziny 14.00 ( 4.12.2020)  na emaila  monikawasik20@wp.pl. Pozdrawiam

30.11.2020  Matematyka 

Witajcie, w  piątek  na  konsultacjach napiszecie    sprawdzian  z działu  liczby naturalne  cześć II.  W ramach powtórzenia  zapiszcie i rozwiążcie poniższe  zadania do do 2.12.( środa). do godz.16.00. Pozdrawiam, M.Wąsik

Zadanie 1

Oblicz iloczyn.

a) 36 x 1000=

b) 140 x 200=

c) 1000 x 42000=

 Zadanie  2

Oblicz iloraz.

a) 45000: 9=

b) 3600 : 60=

c) 18 000 : 200=

Zadanie 3 

Oblicz:

a) 24 - 9 + 16=

b) 3 x 12 -15 : 5=

c) 75 - 5 x ( 17 -  8 )=

Zadanie 4

Uzupełnij

Czy liczba  85 jest podzielna przez  2, przez 5, przez 10 ?

Czy  liczba 45 jest podzielna przez  2, przez 5, przez 10 ?

Czy liczba 140  jest  podzielna przez 2 , przez 5, przez 10?

Czy liczba 222 jest podzielna przez 2, przez 5, przez 10?

Zadanie  5

Nie  wykonując  dzielenia , sprawdź , czy 213 uczniów można  podzielić:

a) na 3 grupy po tyle samo osób.

b) na 9 grup po tyle samo osób.

Zapisz  sposób rozwiązania.

Zadanie 6

Ile minut minęło tego samego dnia:

a) od 11.30 do 11.45

b) od 6.15 do 6.27

c) 0d 19.31 do 23.55

Zadanie 7

W roku 2017 pierwszy dzień wakacji wypadł w sobotę 24 czerwca. Asia spędziłą 10 dni  w domu, a następnie wyjechała nad morze. Podaj datę jej wyjazdu i dzień tygodnia, w którym wyjechała.

 

 

 

 

 

 

 

25.11. ( środa) i 26.11 (czwartek)

Witajcie,
Bardzo proszę  zapisać  tematy  lekcji . Pracę domową  proszę mi przesłać na emaila bądź mesengera do 27.11( piątek) do godz.15.00. Osoby , które  będą  obecne  na  najbliższych zajęciach to nie muszą  mi wysyłać pracy domowej tylko przynieście do sprawdzenia na  najbliższe  zajęcia  ( piątek).W  razie  pytań piszcie na meseengera lub meila. Pozdrawiam, M.Wąsik

Temat lekcji: Szacowanie – ćwiczenia.

W  związku z  kontynuacją  tematu  bardzo  proszę  zrobić Czy  już  umiem I, II,III str.105.


Temat lekcji: Powtórzenie  przed klasówką. Liczby naturalne.

Praca  domowa  jest  na  ocenę .!!!!!!

Zadanie 1 str.106
Zadanie  2 str.106
Zadanie 3 str.106.
Zadanie 4 str.106
Zadanie 5 str.106
Zadanie  6 str.106
Zadanie 7 str.106
Zadanie 8 str.106

 

 

 

23.11.2020 ( poniedziałek)

Witajcie,

 Bardzo  proszę  zapisać  temat  lekcji  i obejrzeć  filmik. Link podaję  poniżej. Pracę domową proszę  przesłać mi do 25.11( środa) . Przy obliczaniu możecie korzystać z kalkulatora. W razie  pytań  proszę  pisać na emiala bądź mesengera. Pozdrawiam , M.Wąsik

LINK DO FILMIKU https://www.youtube.com/watch?v=l8__nllZw98

Temat  lekcji:  Szacowanie

Zapamiętaj!

Oszacować to znaczy podać wynik przybliżony.

Przykłady:

221 + 463 = 684   czyli około 700

516 - 295 = 221 czyli około  200

1560 x 4 = 6240 czyli około 6000

Proszę  wykonać  zadanie  1 str. 104 ( zadanie  robilismy na dzisiejszej lekcji)

Zadanie 2 str. 104

Zadanie 3 str.104

Zadanie 4 str.105

19.11.2020 ( czwartek)

Witajcie,

W  ramach  powtórzenia  kolejności  wykonywania  działań wykonajcie  Czy już umiem I, II ,III str.96. Termin wykonania (20.11 piątek) . Osoby , które  będą  obecne  na  najbliższych zajęciach to nie muszą  mi wysyłać pracy domowej tylko przynieście do sprawdzenia na  najbliższe  zajęcia. Pozdrawiam, M.Wąsik

16.11.2020  ( poniedziałek )  i  18.11.2020 ( środa )

Witajcie,

Bardzo proszę  zapisać temat lekcji dzisiejszy ( poniedziałek)  i  podaje wam również temat  na środę. Przepiszcie  wszystko  co znajduje się poniżej  do zeszytu a  pracę  domową wyślijcie  mi  do dnia 18.11.2020. do  godz. 16.00.( środa ). Dla chętnych zadanie na ocenę celującą. Pozdrawiam, M.Wąsik

Temat lekcji: Kolejność wykonywania działań

 

Zapamiętaj!

Kolejność  wykonywania działań

  1. Działania w nawiasach.
  2. Potęgowanie.
  3. Dzielenie i mnożenie ( w kolejności występowania)
  4. Odejmowanie i dodawanie ( w kolejności występowania).

 

Przykłady:

6 – ( 9 – 7 ) = 6 – 2 = 4

( 11 –  5 ) x 4 =  6 x 4 = 24

32 : ( 2 + 6 ) = 32 : 8 = 4

19 – 6 + 3 =13 + 3 = 16

18 : 3 x 2 =  6 x 2 = 12

32 : 4 : 2= 8 : 2 = 4

20 + 14 – 3 + 1 = 34 – 3 + 1 = 31 + 1 = 32

2 + 4 x 8 = 2 + 32 = 34

 

Praca domowa

Zadanie 1  Poziom A, B, C,D,E str.94

18.11.2020 ( Środa )  Matematyka

Temat lekcji: Kolejność  wykonywania  działań – ćwiczenia.

 

Praca domowa

Zad. 4 str. 94

Zad.6 str.95

Zad.7 str.95

Zad.10 str.96 ( na ocenę  celującą) !!!

 

9.11.2020 matematyka ( poniedziałek)

Witajcie,

Bardzo proszę o  zapiasanie tematu do zeszytu  i  wszystkiego  co znajduje się poniżej. Pracę domową prześlicie mi  do 16.11.                    ( poniedziałek) . W  razie  pytań piszcie na emaila  bądź mesengera. Pozdrawiam, M.Wąsik

Temat lekcji:  Podzielność przez 9 i przez 3.

 

Zapamiętaj !

Cechy  podzielności przez 3.

Liczba jest podzielna przez 3, gdy suma jej cyfr jest podzielna przez 3.

Przykłady:

                                                            234 : 3

Dodajemy cyfry liczby

2 + 3 + 4 = 9,  9 : 3 = 3

Odp. Liczba 234 jest podzielna przez 3.

Czy liczba 36  jest podzielna przez 3,

3 + 6 = 9, 9 : 3 = 3

Odp: Liczba 234 jest podzielna przez 3.

Czy liczba 126 jest podzielna przez  3.

1+ 2  + 6 = 9 , 9 :3 = 3

Odp: Liczba 126 jest podzielna przez 3.

Czy liczba 336 jest podzielna przez 3.

3 + 3 + 6 = 15, 15 : 3 = 5

Odp: Liczba 336 jest podzielna przez 3.

Czy liczba 268 jest podzielna przez 3.

2 + 6 + 8 = 16, 16: 3= 5 r 1

Odp: Liczba 268 nie jest podzielna przez 3.

 

Zapamiętaj!

Cechy podzielności przez 9. Liczba jest podzielna przez 9, gdy suma jej cyfr jest podzielna przez 9.

Przykłady:

Czy liczba 289 jest podzielna przez 9.

2 + 8 + 9 =19, 19 : 9= 2 r 1

Odp: Liczba 289 nie jest podzielna przez 9.

Czy liczba 456 jest podzielna przez 9.

4 + 5 + 6 = 15 , 15 : 9 = 1 r 6

Odp: Liczba 456 nie  jest podzielna przez 9.

      Praca domowa!

Czy już umiem  I,II str.88

Zadanie 1 str.90

Zadanie 2 str.90

Zadanie 3 str.90

Zadanie 4 str.90

Czy już umiem I,II, III str.91

 

5.11.2020  ( czwartek)   Matematyka 

Witajcie,

Bardzo  proszę  zapisać  temat  lekcji  i wszystko  co  znajduje  się pod tematem. Proszę również  przesłać  mi do 6.11 (piątek) pracę  domową . Pozdrawiam, M.Wąsik

Temat lekcji: Podzielność  liczb przez 10, przez 5 i przez 2.

Zapamiętaj!

Liczba  naturalna jest podzielna przez 10, gdy jej ostatnią cyfrą jest zero.

Liczba naturalna jest podzielna przez 5, gdy jej ostatnią cyfrą jest 5 lub 0.

Liczba naturalna jest podzielna przez 2 , gdy jej  ostatnią cyfrą jest 0,2,4,6 lub 8.

 

Liczby podzielne  przez 2 nazywami liczbami parzystymi.

Liczby naturalne, które nie są podzielne przez 2, nazywami liczbami nieparzystymi.

 

⇔⇔⇔⇔⇔⇔   : 2 = 3

XXXXXXXX  : 2 = 4

Przykłady:

Podzielność  przez 2 !

10: 2 =5 czyli liczba  jest  podzielna przez 2 bo  jej ostatnią  cyfrą jest 0.

14 :  2 = 7 czyli liczba jest podzielna przez  2 bo jej  ostatnią  cyfrą jest liczba 4.

20: 2= 10 czyli  liczba  jest podzielna przez 2 bo jej ostatnią cyfrą jest liczba 0.

 

Podzielność przez 10 !

10: 10 = 1 czyli liczba jest podzielna przez 10 bo jej ostanią cyfrą jest 0.

20: 10 = 2  liczba  jest podzielna przez 10 bo jej ostatnią cyfrą jest 0.

64 :  10 = 6 r 4 czyli liczba nie jest podzielna przez  10.

23 : 10 = 2 r 3 czyli liczba nie jest podzielna  przez  10.

105 : 10 =10 r 5 czyli liczba nie jest podzielna przez 10.

 

Podzielność przez 5 !

15: 5 = 3 , czyli liczba jest podzielna przez 5 bo jej ostatnią cyfrą jest 5.

20 : 5 = 4, czyli liczba jest podzielna przez 5 bo jej ostatnią cyfrą jest 0.

55 : 5= 11 liczba nie jest podzielna przez 5.

17: 5= 3 r 2 liczba nie jest podzielna przez 5.

Praca domowa

Czy już umiem I, II str.85

Zad.1.str/87

Zad.2 str/ 87

Zad.4 str./87

 

 

 

4.11.2020  Matematyka

Witajcie,

Bardzo proszę nieobecne  osoby o zapisanie  tematu lekcji  i wszystkiego co znajduje  się  pod tematem. Proszę również rozwiązać  zadania z książki. Pracę  domowę proszę  przesłać  mi  do 5.11 ( czwartek) . W  razie  pytań proszę pisać na emaila  bądź mesengera lub dzwonić  tel. (663267839)_Pozdrawiam , M.Wąsik

 

Temat: Podnoszenie do  potęgi drugiej i do potęgi trzeciej.

 

5możemy  zapisać jako :

pięć do ptęgi  drugiej

pięć do kwadratu

kwadrat liczyby pięć

 

4 możemy  zapisać jako:

cztery do  potęgi  trzeciej

cztery do sześcianu

sześcian liczby cztery

 

Przykłady:

= 0 x 0 x 0 = 0

= 3 x 3 = 9

23 = 2 x 2 x 2 = 8

52 = 5 x 5 = 25

13= 1 x 1 x 1 = 1

Osoby  nieobecne  proszę  zrobić Zadanie 1 Poziom A, Poziom B,  Poziom C , str. 83 i zadanie 3 str.83

Z  dzisiejszych  zajęć  proszę  zrobić  i mi odesłać na emaila badź  mesengera  zad. 4  str.83 , zad. 5 str. 84, zad. 6 str.84 

 

26. X. 2020  Matematyka

Witajcie. Bardzo  proszę o zapisanie tematów lekcyjnych  i wszytkiego co znajduje się  poniżej. Pozdrawiam, M.Wąsik.

Temat lekcji: Zagary

 

Jedna  doba to 24 h.

Jedna  godzina to 60 min.

Jedna minuta to 60 s.

Jeden kwadrans to 15 min.

Jedna godzina to 4 kwadranse.

Jedna  godzina  to 3600 s.

Praca domowa

Zad.1 str. 71

Zad.2 str.71

Zad 3.str.72

Zad.4 str.72

Temat lekcji: Kalendarz

 

Rok  to  dwanaście  miesięcy.

I styczeń

II luty                  I  kwartał

III  marzec

 

IV kwiecień

V maj                  II  kwartał

VI czerwiec

 

VII  lipiec

VIII sierpień      III kwartał

IX wrzesień   

 

X pażdziernik

XI listopad           IV kwartał

XII grudzień  

 

Kwartał to trzy miesiące. Rok to cztery kwartały.

Rok trwa 365 dni, czyli  52 tygodnie  i  1 dzień.

 Używane przez cyfry od 0 do 9 nazywane są cyframi  arabskimi.

100 lat to I wiek.

Wiek  nazywamy inaczej stuleciem.

P. domowa 

Zad.3 str.72

Zad.4 str.77

Zad. 5 str.78

Zad.7 str.78

ZAŁĄCZNIKI:

Zadania dodatkowe

Utworzono dnia 29.03.2021, 20:46

Sprawdzian

Utworzono dnia 19.03.2021, 11:50

Sprawdzian

Utworzono dnia 04.12.2020, 11:50

Pogoda

Kalendarium

Kwiecień 2024
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5