Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Szkoła Podstawowa w Jakubówce Szkoła Podstawowa w Jakubówce

Język polski

Czcionka:

Temat: Wiem, co mówię! Równoważnik zdania i zdanie. (2 godz.)

Zapisz nową wiadomość a następnie wykonaj ćwiczenie 1 i 2 str. 282.

Temat: O pożytkach płynących z posiadania kota.

Przeczytaj tekst str, 278 - 280 następnie wykonaj ćwiczenia 4 str. 280.

Zapisz nową wiadomość ze str. 280, następnie zapisz: 

synonimy to wyrazy bliskoznaczne

Do podanych wyrazów dopisz antonimy:

siła                                           zmęczony

krótki                                        zgięty

póżny                                       głęboko

spokojny                                   smutek

Do podanych wyrazów dopisz synonimy:

miły                                                 egoistyczny

wesoły                                             mżawka

sprawiedliwy                                    chorowity

niegrzeczny                                     szczupły

 

Temat: Sprawdzian ortograficzny. Wyrazy z "ż" i "rz".

Przypomnij zasady pisowni.

Temat: O pisowni nazw geograficznych (2 godz)

Na podstawie wiadomości str. 274 wypisz nowe zasady pisowni wielką literą, następnie wykonaj ćw. 1 str.274, 2 i 3 str. 275, 5 i 6 str. 276 oraz w zeszycie ćwiczeń ćw. 1 i 2 str 75,ćw. 4 str. 77 i 7 i 9 str. 78.

Temat: Porozmawiajmy! Jak zapisać dialog?

Zapoznaj się z wiadomościami str. 271 - 272 a następnie wykonaj ćwiczenie 1 str. 272 oraz 3 i 8 str.273.

Prześlij do oceny.

Temat: Pustka po stracie.

Po zapoznaniu się z tekstem str. 268-270 wykonaj ćwiczenia 2 i 3 str. 270.

Temat: Zło dobrem zwyciężać.

Po przeczytaniu tekstu str. 264-267 wykonaj polecenia:

1. Własnymi słowami wyjaśnij powiedzenia:

- Nie czyń drugiemu, co tobie nie miłe.

- Jak Kuba Bogu, Tak Bóg Kubie.

2. Wypisz z tekstu po dwa wydarzenia realistyczne i fantastyczne.

 

Temat: O grzeczności na codzień.

Po przeczytaniu tekstu str. 250/251 zapisz w zeszycie kiedy i w jakich sytuacjach używamy "ważnych słów". Podaj przykłady według wzoru:

Np. Proszę - gdy coś komuś dajemy, gdy o coś prosimy, gdy ustępujemy komuś miejsca ...

 

Temat: Wśród przyjaciół.

Odpowiedz pisemnie na podane pytania:

1. Co to jest przyjaźń?

2. Kogo można nazwać przyjacielem?

3. Jakie mamy obowiązki wobec przyjaźni?

 

Temat. Krainy baśni opuszczamy, lecz nie na zawsze z baśnią się żegnamy. Podsumowanie wiadomości z rozdziału 5. Sprawdzian. (2 godz)

Przypominając wiadomości z rozdziału 5 wykopnaj sprawdzian str. 247-248 i przekaż do ocenydo 30.03,2021 r.

Temat: Utrwalamy poznane zadady pisowni wyrazów z "ch" i "h". Cwiczenia

Z ramki "Ortografia w praktyce" str. 241 wybierz 20 wyrazów z "h" i ułóż z nimi zdania. Ich pisownię należy zapamiętać. Podany tekst przepisz i uzupełnij brakującymi "h" lub "ch".

...ytry i egoistyczny na co dzień ...ubert dokonał bo..aterskiego czynu. Ocalił ...udego ..arta przed o...ydnym. ...aniebnym atakiem ...ien. Na widok zagrożenia, niebacząc na niebezpieczeństwo, zaczął wydawać ...aśliwe dźwięki, co odstraszyło pe..owego drapieżnika. Nasz bo...ater otrzymał medal za szla...etną postawę.

W zeszycie ćwiczeń wykonaj ćw. 1 i 2 str.72, 3 i 4 str. 73 oraz 5 i 6 str. 74.

 

Temat: Ortografii się nie boimy, bo pilnie zasad się uczymy. Pisownia wyrazów z "ch" i "h". (2 godz.)

Ze strony 239 wypisz zasady pisowni z ch, a następnie wykonaj ćw. 1 i 2 str. 239 oraz ćw. 4 str. 240. Zapisz zasadę pisowni wyrazów z h i wykonaj ćw. 3 str. 242 oraz ćw. 3 str. 245.

Zasad pisowni, które dotychczas poznałeś naucz się na pamięć. 

 

Temat: Szewczyk - baśniowy super bohater!

Po przeczytaniu tekstu str 232-234 uzupełnij notatkę podanymi wyrażeniami: wrażliwy i pomocny, pomocny i egoistyczny, naiwny i głupi, tchórzostwo, odwaga, rozsądek, romantyk,

Szewczyk nie mógł przejść obojętnie obok potrzebujących pomocy zwierząt, zatem był .................... i ............................ .

Bohater nie przestraszył się gróźb czarownicy, więc wykazał się ........................... .

Szewczyk zakochał się w księżniczce od pierwszego wejrzenia, co świadczy o tym, że był ........................ .

Morał - przesłanie baśni "O Szewczyku":

Utwór uczy nas, że warto pomagać innym.

Na podstawie treści baśni udowodnij cechy baśni według wzoru:

Cechy baśni Przykłady z baśni

- Szczęśliwe zakończenie

- Bliżej nieokreślone miejsce wydarzeń

- Fantastyczna wydarzenia

- Fantastyczna postać

- Zło zostaje ukarane

- Pouczenie

 

Ożenił się z księżniczką i został królem

 

.

 

 

 

 

W zeszycie wykonaj ćw. 10 str. 234.

Temat: O niesłychanych decyzjach pewnego króla.(2 godz)

Po zapoznaniu się z tekstem str. 235 do 237 wykonaj ćwiczenie 7 str. 238.

Temat: Warsztat pisarza, czyli o sztuce pisania opowiadań.(2 godz.)

Notatka:

Opowiadanie musi zawierać następujące elementy:

1. Wstęp - krótkie wprowadzenie, przedstawienie czasu i miejsca akcji, prezentację bohaterów i tematu opowiadania.

2. Rozwinięcie - przedstawienie akcji ,wydarzeń(część najdłuższa)

3. Zakończenie - krótkie podsumowanie wydarzeń, ocena własna.

W zeszycie wykonaj ćw. 2 i 3 str. 231.

Zapoznaj się z wiadomościami str. 229-230 a następnie korzystając ze wzoru opowiadania str. 230 wykonaj na kartce i przekaż do oceny ćw. 1 str.231 (Czyli napisz opowiadanie)

 

 

 

2 godz.)

 

 

 

 

Przeczytaj uważnie tekst str. 221-227 a następnie z ćw. 3 str.227 wypisz w formie tabeli cechy bohaterów używając odpowiedniej formy wyrazów.

Zapisz nową wiadomość ze strony 228 i wykonaj ćw.8 i 11 str.228

Temat: Przypomnienie wiadomości.

1. Uzasadnij pisownię podanych wyrazów:

dróżka -                                                                                           kształt  -

trzy -                                                                                                 lżej -

brzoza -                                                                                            grzmi -

potężna -                                                                                          leży -

Podane wyrezy wpisz do tabelki

przed, i, na, w górę, ale, lecz, pod stołem, jeśli, ani, przez, do lasy, za rok

spójnik przyimek wyrażenie przyimkowe
     

Podane polecenia wykonaj w zeszycie i przekaż do oceny

 

Temat: Po co komu spójnik? Sympatie i antypatje spójników, czyli kiedy postawić przecinek?

Na podstawie nowych wiadomości str. 219-219 napisz notatkę.

Wykonaj ćw.2 str.220 (podrecznik)

W zeszycie ćwiczeń wykonaj ćw. 9 i 10 str. 39:\; 1,2,3 str. 86 i Cw. 8 str 88.

Temat: Pokonanie zła wymaga wysiłku i współpracy. ( 2 godz)

Przeczytaj uważnie baśń str. 214 - 217 a następnie wykonaj ćw. 2 i 6 str. 217.Ułóż zdania z wyrazami z cw. 5 str. 217 (przypomnij p[oznane zasady pisowni z "u" ni "ó". "ż" i "rz".

Temat: Kogo można spotkać w baśniowej krainie?

Na podstawie wiadomości str. 212 - 213 wymień 3 autorów baśni i do każdego z nich dopisz 3 t6ytuły baśni, które znasz. Następnie wykonaj ćw. 1 i2 str.214.

Temat: Do czego potrzebny nam przyimek?

Ze strony 211 napisz nową wiadomość a następnie wykonaj ćwiczenie 1 str. 211 oraz ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń ( ćw 1 str.35; 3 i 4 str. 36; i 5 str.37.

Temat: Przypominamy wiadomości o poznanych częściach mowy. 

Ćwiczenie

Określ części mowy w podanych zdaniach wegług wzoru.

W ogrodzie rosną piękne kwiaty .

w ogrodzie - gdzie? przysłówek

rosną - co robią? czasownik

piękne - ....

kwiaty - .......

Wysokie drzewa pięknie szumiały.

Lekko padał ciepły deszcz.

Mała Kasia wieczorem marudziła.

Temat: Wysyłam do Was serdeczne zaproszenia byście dzielili ze mną chwile wzruszenia.

Na podstawie nowej wiadomości str. 209 napisz z jakich elementów składa się zaproszenie, następnie wykonaj ćw. 3 str.210.


Temat: Gdy u panny brudna nóżka, nie będzie z królewny Kopciuszka! Humorystyczna wersja baśni o Kopciuszku.

Po zapoznaniu się z tekstem str. 207-208 wykonaj ćw. 2 oraz ptzepisz nową wiadomość str. 208.

Temat: Dlaczego utwór "Kopciuszek" to basń?

Przeczytaj uważnie baśń str. 200 - 205.

Plan ramowy

1. Wykorzystywanie Kopciuszka

2. Pojawienie się wróżki,

3. Kopciuszek na balu,

4. Wybaczenie siostrom wszystkich krzywd,

5. Ślub Kopciuszka z księciem.

Uzupełnij tekst:

W baśniach obok bohatera pozytywnego występuje bohater ........................ Bohater pozytywny to postać która ma same ............................ , zaś u bohatera negatywnego widziwy same ............................ ,

Podsumowując, w baśniach bohaterowie są ukazani zna zasadzie przeciwieństwa, czyli kontrastu.

Plan i notatkę przepisz do zeszytu a następnie wykonaj ćw. 4 str. 205 i przepisz nową wiadomość str. 206.


Temat: Podróż do baśniowej krainy  czas zacząć.

Pod tematem w zeszycie na jednej stronie wykonaj obraz i zatytułuj "Baśniowa kraina"

Temat: Co wiemy, co potrafimy po omówieniu rozdziału 4. Sprawdzian.

Na kartkach do sprawdzenia na ocenę, do 18 lutego, napisz odpowiedzi - sprawdzian str. 196-198.
Temat: Bazyliszek w teatrze. (2 godz.)

Po wnikliwym zapoznaniem się z tekstem str. 191 - 194 wypisz osoby występujące w utworze, następnie napisz plan szczegółowy ćw. 2 str. 194 (przypomnij wiadomości o plane str. 175). 

Do zeszytu jakonotatkę wpisz nową wiadomość str. 194.

Temat: Na scenie i za kulisami.

Po zapoznaniu się z wiadomościami str. 188 - 189 zapisz kto bierze udział w przygotowaniu przedstawienia teatralnego ( wyjaśnij jakie zadania majką: choreograf, sufler, charakteryzator)?

Ostatnie trzy notatki przekaź do oceny.

Temat: Po co jest teatr?

Na podstawie wiersza str.187 odpowiedz na pytania 2 i 4 str. 187.

Temat: Niezwykłe spotkanie.

Czytając tekst str. 184 do 186 napisz notatkę odpowiadając na pytania:

1. Gdzie i kiedy dzieje się akcja?

2. Kto bierze udział w przedstawionych wydarzeniach?

3. Kim są te postacie?

Wykonaj ćw. 6 str.186.

Temat: Przed czym czmychnął diabeł? (2 godz.)

Zapoznaj się z tekstem str 177 do 182 następnie wykinaj ćw. 9 i 10 styr. 183.
Temat: Kim był pan Twardowski?

Po zapoznaniu się z tekstem str. 176 wykonaj ć. 1 i 6 str.177.

Temat: Jak napisać plan wydarzeń?

Notatka:

Plan wydarzeń to przedstawione w punktach kolejno występujące  po sobie zdarzenia.

Rozróżniamy dwa rodzaje planów wydarzeń:

1. Plan ramowy - przedstawia tylko najważniejsze wydarzenia (zapisujemy go w punktach 1.,2.,...)

2. Plan szczegółowy - uwzględnia wszystkie wydarzenia, także te mniej istotne ( zapisujemy go w punktach i podpunktach a), b) ...)

Po zap[oznaniu się z wiadomościami str. 174, 175 wykonaj ćw. 2 i 3 str.175.


Temat: Jurata, królowa Bałtyku.

Odczytaj tekst legendy str. 172 a następnie wykonaj pisemnie ćw. 3 i 7 str.173.

Temat: Nie, nie i jeszcze raz nie - pisownia "nie" łącznie i rozdzielnie. (2 godz.)

Po zapoznaniu się z nową wiadomością str. 168 napisz krótką notatkę a następnie wykonaj ćwiczenia z podręcznika: 1 str 168, 3 str. 169, oraz 2 str. 170.

Temat: Kraj Lecha.

Na podstawie fragmentu legendy str. 165 do 167 napisz skąd pochodzą nasze symbole narodowe?

Przepisz nową wiadomość str 167.

Temat: Piastowska gościnność.

Przeczytaj tekst str. 163 do 164 następnie zapisz w zeszycie nową wiadomość i wykonaj ć. 4 str. 164.

Temat: Do czego służy przysłówek,

Na podstawie wiadomoścvi str. m161 napisz co to jest przysłówek. Wykonaj ćwiczenia 1 i 2 str. 161 podręcznik oraz w zeszycie ćwiczeń św. 1, 2, 3 str. 30 i 4, 5, 6 str. 31. ĆWICZENIA Z ZESZYTU ĆWICZEŃ PRZEŚLIJ DO OCENY!

Temat: Obrazy słowem malowane (2godz)

Na podstawie dowolnych źródeł napisz krótką notatkę o życiu i twórczości Adama Mickiewicza.

Zapoznaj się z wiadomościami o lekturze "Pan Tadeusz" str 158.

Na podstawie  fragnentu "Pana Tadeusza" str. 159, 160 wykonaj ćwiczenia 1, 2, 4 i 5 ze str. 160 podając przykłady z tekstu.

0Temat: Co warto wiedzieć o naszym Hymnie Państwowym?

Korzystając z dowolnych źródeł oraz pełnej treści Mazurka Dądrowskiego napisz odpowiedzi na zadania 1, 2 i 5 str. 156.

Ze strony 157 przepisz co to jest rytm oraz wykonaj polecenie 11.

Temat: Co łączy Polaków?

Na podstawie wiadomości str. 154 oraz innych źródeł podaj odpowiedź na pytanie zawarte w temacie.

Temat: Gdzie jest Polska?

Przeczytaj uważnie wiersz A. Słonimskiego "Polska" a następnie odpowiedz na pytania 1 i 2 str 153 oraz wykonaj ćw. 8 str, 153.

Temat. Polskie krajobrazy.

Na podstawie poleceń 1, 2 i 3 str.151 oraz zamieszczonych obok obrazu informacji opisz obraz z tej strony.

 

Temat: Wiemy, potrafimy, ćwiczymy!

Na kartkach podaj odpowiedzi do sprawdzianu str. 149/150 i przekaż do sprawdzenia do 21 stycznia.

Temat. Wśród nocnej ciszy.

Pod tematem wpisz tekst ulubionej kolędy i wykonaj do niej ilustrację.

Temat: Zimowa kołysanka.

Przeczytaj tekst str. 332 a następnie wykonaj ćwiczenia 2 i  3 z tej strony.

Temat: Utrwalamy wiadomości z rozdziału 3.

Temat: Jak się wielkość w życiu rozpoczyna?

Po przeczytaniu wiersza str. 146 napisz odpowiedź na pytanie 1 str. 147 oraz zapisz kogo nazywamy adresatem (nowa wiadomość)?

Temat: Sztuka podziwiania innych ludzi (2 godz).

Przeczytaj tekst str. 138-140 a następnie wykonaj ćwiczenia 3, 7 i 10 str. 141.

Temat: Opis przedmiotu (2godz.).

Na podstawie wiadomości str 142 zapisz w punktach co należy uwzględnić opisując przedmiot.

Na podstawie przykładowego opisu str. 143 opisz dowolny przedmiot i prześlij do oceny.

Temat: Trudne słówka - pisownia wyrazów z "ż".

Na podstawie nowych wiadomości str. 132 wypisz zasady pisowni z "ż", następnie wykonaj ćw. 2 i 3 str. 135 oraz ćw. 2 str.136.

Praca domowa: 

Zeszyt ćwiczeń. Ćwiczenie 1 i 2 str. 64, ćw. 3 i 4 str. 65 oraz cw.9 str. 66 i 10 str. 67


Temat: Trudne słówka - pisownia wyrazów z 'rz'

Na podstawie wiadomości str. 130 wypisz zasady pisowni wyrazów z "rz". Wykonaj ćwiczenie 2 i 3 str. 131.

 

C

Temat: Lekcja tolerancji (2 godz)

Przeczytaj tekst str. 125-129 a następnie wyjaśnij pojęcie "człowiek tolerancyjny" oraz wykonaj ćw. 2 str.129.

-
Temat: Tworzymy synonimy

Korzystając z wiadomości str. 123   napisz w jakich sytuacjach korzystamy ze słownika wyrazów bliskoznacznych? Następnie wykonaj ćw. 1,2 i 3 str. 123.

Temat: O sobie samych.

Zapisz nową wiadomość: Co to jest podmiot liryczny str. 122 . Po przeczytaniu tekstu str. 121 wkonaj ćw.1 str. 122.

Temat: Komiczne przypadki w życiu Mikjołajka.

Po przeczytaniu tekstu str. 117 - 120 wykonaj ćw. 2/120. Oraz napisz "Jak oceniasz zachowanie Ludeczki"

Temat: O skutkach złego zachowania.

Na podstawie lektury" Pinokio" napisz notatkę w punktach: np:

Złe czyny drewnianego pajaca

1. Ucieczka z domu,

2. Włóczęga z Lisem i Kotem,

3.....................................?

Skutki złego postępowania np.

1. Stracił pieniądze na polu cudów

2. Naraził się na śmierć z rąk Ogniojada

3. ..........................................................

Temat: Zwycięstwo dobra nad złem na podstawie książki " Pinokio"

5 wybranych pouczeń z książki Pinokio wpisz do zeszytu, a dwa z nich podkreśl wyjaśnij własnymi słowami. Prześlij pracę do oceny.

Temat. Konkurs ze znajiomości przeczytanej lektury.

Na poniedziałek 30.11.2020 r. "Pinokio"!

Temat: Odmiana czasowników w czasie przeszłym i przyszły. (2 godz.)

Na podstawie wiadomości str. 112 i 113 napisz krótką notatkę a następnie w zeszycie ćwiczeń wykonaj ćw. 11 i 12 str. 28 oraz 13 str. 29

Temat: Czasownik to odmienna część mowy. Ćwiczenia (2 godz.)

Napisz notatkę odpowiadając na pytania przez co odmienia się czasownik i w jakich formach występuje - na podstawie wiadomości str 110 i 111. Następnie wykonaj ćw. 8 str. 110.

W zeszycie ćwiczenia, 1 i 2 str. 24; 3i5 str. 25; 67 i8 str. 26 i 10 str. 27.

Temat: Najbardziej pracowita część mowy.

Napisz nową wiadomość str.108 oraz wykonaj ćwiczenia 1 i 2 str. 108.

Temat: Czy należy się chwalić? J. Brzechwa "Samochwała"

W kilku zdaniach odpowiedz na pytania 1 i 5 str 107.

Temat. Czego życzą sobie dzieci?  Janusz Korczak "Król Maciuś Pierwszy".         17.18.11.2020 r.

Zasady obowiązujące posłów podczas posiedzenie sejmu:

1. Obecność,

2. Sumienność,

3. Aktywny udział,

4. Przygotowanie i zgłaszanie postulatów,

5. Kulturalna dyskusja,

6. Podporządkowanie się decyzjom marszałka.

7. Godne reprezentowanie wyborców.

o przeczytaniu tekstu str. 102 - 105 wykonaj ćwiczenie 4 str. 106.

Temat: Wiersz o nas. Joanna Papuzińska "Ja".

Napisz nową wiadomość - porównanie str. 101. Przeczytaj uważnie wiersz a następnie wypisz z niego porównania i wykonaj ć. 5 str.101.

Temat. Podążaj za ciekawością. 

Opis obrazu "Goście"

Temat: To, co znamy, utrwalamy i sprawdzamy! Sprawdzian z rozdziału 2.                     9,10.11.2020 r.

Na podstawie zdobytych wiadomości z rozdziału 2 wykonaj na kartce sprawdzian ze str. 97 i 98 (napisz odpowiedzi i przekaż do sprawdzenia do 16.11.2020 r.)

Spotkanie w szkole 16.11.2020 o godz. 9,00

 

Temat: Rozmowy o relacjach koleżeńskich Carlo Collodi "Pinokio" 6.11.2020 r.

Temat: Opis postaci. 05.11.2020 r.

Na podstawie tekstu str 94 i 95 napisz odpowiedź w kilku zdaniach na pytanie: Jakim uczniem jest pajacyk?

Zapoznaj się z wiadomościami str. 92 i wykonaj ćwiczenia 1,2 i 4 str. 93.

Temat: Odwiedzamy Akademię Ambrożego Kleksa. 04.11.2020 r.

Na podstawie tekstu - podręcznik str 89 - 91 zapisz w zeszycie odpowiedź na ćw. 2 str. 91.

Temat: Opisujemy postać Pana Kleksa na podstawie rozdziału " Osobliwości Pana Kleksa". 03.11.2020 r.

Na podstawie wymienionego w temacie rozdziału opisz Pana Kleksa. Zadanie wykonaj w zeszycie i przekaż w formie zdjęcia do oceny na e-maila acuch@o2.pl

Temat: Po przeczytaniu lektury. Konkurs. 02.11.2020 r.

Temat: Szkolne historyjki "Chłopak na opak. Raz gdy chciałem być szlachetny". 30.10.2020

Przeczytaj tekst str 84, 85 i odpowiedz pisemnie na ćwiczenie 2 str. 85.

 

Czytaj lekturę zgodnie ze wskazówkami str. 87.

Temat: Jak korzystać ze zbioru bibioteki? Karta katalogowa (2 godz.) 27 i 28.10.2020

Zapoznaj się z wiadomościami str. 77, 78 i odpowiedz na pytanie:

Kiedy i w jakim celu korzystasz ze zbiorów bibliotecznych?

Temat: Biblioteka na nas czeka! 26.10.2020 r.

Przeczytaj wiersz i zapisz nową wiadomość str. 76

 

Pogoda

Kalendarium

Kwiecień 2024
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5