Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Szkoła Podstawowa w Jakubówce Szkoła Podstawowa w Jakubówce

Fizyka

Czcionka:

17.05.2021

Temat: Ciepło własciwe

18.05.2012

Temat: Wyznaczanie ciepła właściwego

 

10.05.2021

Temat; Energia wewnętrzna

11.05.2021

Temat; Ciepło właściwe

26.04.2021

27.04.2021

Temat: Badanie napięcia powierzchniowego cieczy

20.04.2021

Temat: Stany skupienia materii

19.04.2021

Temat: Cząsteczki

13.04.2021

Temat: Sprawdzian wiadomości z działu IV

12.04.2021

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu IV

22.03.2021

Temat: Moc

23.03.2021

Temat: Maszyny proste

 

15.03.2021

Temat: Przemiany energii mechanicznej

16.03.2021

Temat: Energia, człowiek, środowisko. 

8.03.2021

9.03.2021

Temat: Energia kinetyczna

1.03.2021

Temat: Zasada zachowania energii

2.03.2021

Temat: Energia potencjalna grawitacji

 

22.02.2021

Temat: Praca

23.02.2021

Temat: Energia

15.02.2021

Temat: Sprawdzian wiadomości z działu: Siła wpływa na ruch.

16.02.2021

Temat: Omówienie i poprawa sprawdzianu.

8.02.2021

Temat: Ćwiczenia utrwalające: Siła wpływa na ruch 

9.02.2021

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu: Siła wpływa na ruch 

 

2.02.2020

Temat: Tarcie

4.02.2020

Temat: Jeszcze o bezwładności ciał

 

26.01.2021

28.01.2021

Temat: Trzecia zasada dynamiki

 

18.01.2021

Temat : Masa a siła ciężkości

Siła ciężkości   Q  - siła z jaką Ziemia przyciąga każde ciało

Ziemia każde ciało o masie 1kg przyciąga z  siłą o wartości 9,81 N, wartość tę zaokrąglamy do 10 N

 

Siłę ciężkości obliczamy ze wzoru:

Siła ciężkości = masa * 10 N/kg

Q  = m   *  g

Przykład:

Oblicz siłę ciężkości działającą na siało o masie 500g

Dane:

m = 500g  = 0,5 kg

Szukane:

Q = ?

Obliczenia:

Q  = m  *   g 

Q =  0,5kg * 10N/kg = 5N

Odpowiedź: Na ciało działa siła ciężkości równa 5N

Proszę pod tematem lekcji wykonać zadanie 1 punkt a, b, c str. 88.

 

19.01.2021

Temat:  Spadek swobodny

Na Ziemi wszystkie ciała spadające bez oporu powietrza poruszają się ruchem jednostajnie przyspieszonym ze stałym  przyspieszeniem  g = 10 m/s2

Przyspieszenie g nazywane jest przyspieszeniem ziemskim lub przyspieszeniem grawitacyjnym ( na innych planetach i Księżycu).

Czas swobodnego spadania z danej wysokości nie zależy od masy ciała, zależy od oporów powierza.

 

14.12.2020

Temat: Druga zasada dynamiki Newtona

Podręcznik str. 78

Jeśli na ciało działa siła wypadkowa, różna od zera , to ciało porusza się ruchem jednostajnie  przyspieszonym lub jednostajnie opóźnionym.

Przyspieszenie ciała zależy od:

  • siły ( przyspieszenie jest tym większe, im większa siła działa na ciało)
  • masy ( przyspieszenie jest większe im mniejsza jest masa ciała)

 

DRUGA ZASADA DYNAMIKI NEWTONA

Ciało o masie m, na które działa stała siła wypadkowa F, różna od zera, porusza się ze stałym przyspieszeniem a, które można obliczyć ze wzoru:

 

 

a  – przyspieszenie

F - siła

m - masa ciała

Proszę pod tematem lekcji wykonać z podręcznika zadanie 2 str. 81 i zadanie 3 punkt a, b str. 81.

 

15.12.2020

Temat:  Druga zasada dynamiki a ruch ciał

Podręcznik str. 82

 

7.12.2020

Temat: Sprawdzian wiadomości z działu pt. "Elektryczność i magnetyzm"

10.12.2020

Temat: Poprawa i omówienie sprawdzianu.

30.11.2020

Temat: Ćwiczenie utrwalające z działu II

Proszę w zeszycie udzielić odpowiedzi na 3 z 5 poniższych pytań.

 

1. Chłopiec siedzi w jadącym  pociągu, oceń czy jest w ruchu czy w spoczynku względem:

  • Siedzenia                           ruch  /  spoczynek
  • Mijanej stacji kolejowej                              ruch / spoczynek
  • Współpasażera                          ruch / spoczynek
  • Stojącego na poboczu  samochodu                         ruch / spoczynek

2. Oceń czy ciało porusza się ruchem prostoliniowym czy krzywoliniowym:

  • Pływak płynący na 100 m stylem dowolnym w basenie
  • Mucha latająca po pokoju
  • Kapiąca z kranu kropla wody

3. Na wykresie jest zależność przebytej drogi od czasu dla pewnego ciała. Uzupełnij zdania.
                                                        
W ciągu trzech pierwszych sekund ruchu ciało przebyło _________ m.

Między czwartą a piątą sekundą ciało przebyło _________ m.

Między drugą a czwartą sekundą ciało przebyło __________ m.

W ciągu czwartej sekundy ciało przebyło __________ m.

 

4. . Uzupełnij zdania (1–4), wybierając właściwą odpowiedź spośród podanych.

1. Jeżeli ciało pozostaje w spoczynku, to prędkość A/ B/ C/ D.
2. Jeżeli ciało porusza się ruchem jednostajnie opóźnionym, to prędkość A/ B/ C/ D.
3. Jeżeli ciało porusza się ruchem jednostajnym, to prędkość A/ B/ C/ D.
4. Jeżeli ciało porusza się ruchem jednostajnie przyspieszonym, to prędkość A/ B/ C/ D.

       A. maleje w kolejnych sekundach ruchu o taką samą wartość
       B. nie zmienia się w kolejnych sekundach ruchu
       C. rośnie w kolejnych sekundach ruchu o taką samą wartość
       D. wynosi zero

 

5.  Samochód zaczął hamować i w ciągu 7 s zwolnił z 40 m/s do 5m/s. Oblicz przyspieszenie samochodu.

 

3.12.2020

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu pt. „Ciała w ruchu”

 

Przypomnij sobie wiadomości o ruchu, względności ruchu, przyspieszeniu, ruchu jednostajnie prostoliniowym, ruchu jednostajnie prostoliniowym przyspieszonym i opóźnionym.

 

23.11.2020

24.11.2020

Temat: Analiza wykresów przedstawiających ruch

 

Proszę zapoznać się  z przykładami analizy wykresów z  podręcznika str. 68-69.  

Zadania dotyczące analizy wykresów będziemy wykonywać na lekcji.

 

16.11.2020

Temat: Ruch prostoliniowy  jednostajnie przyspieszony i jednostajnie opóźniony.

 

Ruch opóźniony – to ruch w którym prędkość ciała się zmniejsza a przyśpieszenie jest ujemne.

Ruch jednostajnie opóźniony – to ruch w którym przyspieszenie się nie zmienia tzn. prędkość maleje o tę samą wartość w równych odstępach czasu.

Przykład:

Oblicz przyspieszenie samochodu,  który zaczął hamować i w ciągu  7 s jego prędkość zmalała z  26 m/s do 5 m/s.

Dane

t =  7s

vp = 26m/s

vk = 5 m/s

Szukane

a = ?

Rozwiązanie:

a  = v-  vp     =     5m/s – 26m/s   =  -21m/s   =    -0,3 m/s2

                                                            t                      7 s                       7s

Odp. Przyspieszenie wynosi    – 0.3 m/s2

 

17.11.2020

Temat: Droga w ruchu prostoliniowym  jednostajnie przyspieszonym.

 

9.11.2020

10.11.2020

Temat: Ruch prostoliniowy jednostajnie przyspieszony. 

Temat na dwie jednostki lekcyjne. Podręcznik str. 57

Ruch jednostajnie przyspieszony prostoliniowy, ruch, w którym prędkość wzrasta o stałą wartość w jednakowych odstępach czasu (np. co sekundę), a torem ruchu jest linia prosta.

Przyspieszenie (a)  – informuje   nas, o ile zmienia się prędkość ciała w ciągu jednej sekundy.

Jednostka przyspieszenia  m/s2

Zadanie 1

Oblicz przyspieszenie motocykla, który w czasie 5 s zwiększył swoją prędkość z 10 m/s  do 30 m/s.

Dane: 

Vp = 10 m/s

Vk = 30m/s

t = 5s

Szukane:

a = ?

Obliczenia:  a =  30m/s - 10m/s //  5s   =  20m/s // 5s =   4 m/s2

Odpowiedź: Przyspieszenie motocykla wynosi 4m/s2

 

Proszę pod tematem lekcji zapisać co to jest ruch jednostajnie przyspieszony, przyspieszenie oraz wzór i jednostkę przyspieszania.  Oblicz zadanie 2 punkt  -a-  z podręcznika str. 60.

 

 

2.11.2020

Temat:  Wyznaczanie prędkości

Proszę przeczytać temat z podręcznika str. 47 – 48.

 

3.11.2020

Temat: Prędkość średnia

 

 

 

26.10.2020

Temat:  Jeszcze o ruchu jednostajnie prostoliniowym.

27.10.2020

Temat: Ruch jednostajny prostoliniowy - zadania

Pogoda

Kalendarium

Kwiecień 2024
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5