Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Szkoła Podstawowa w Jakubówce Szkoła Podstawowa w Jakubówce

Język polski

Czcionka:

 

UWAGA

Link do spotkania online służącego wsparciu rodziców i uczniów klas VIII w zakresie wyboru dalszego etapu kształcenia i procesu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

 w dniu 20.04.2021 o godz. 1700

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjYzMzMyNmYtOTczYS00NjNmLWFhNDMtZTE2MWUyZDFkMzc1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e006472f-3211-4ea2-a7c6-ebaa0cb3af78%22%2c%22Oid%22%3a%22d180fcff-1206-43fe-b5b5-8134a79f6b96%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

Należy kliknąć w link lub skopiować go i wkleić  do przeglądarki. Po przeniesieniu do Teamsa kliknąć "Obejrzyj zamiast tego w internecie" i dołączyć anonimowo.

 

 

Temat: Zrozumieć rodziców, czyli o trudnych wyborach naszych bliskich.

Przeczytaj uważnie tekst str. 235-237 a następnie wykonaj ćw. 6 str. 237.

Temat: Jednostka wobec wielkiej historii. O dylematach poety żołnierza.

Notatka:

Krzysztof Kamil Baczyński żył w latach 1921 - 1944, jest uważany za najwybitniejszego twórcę pokolenia wojennego. 

W wierszu "Z głową na karabinie" ukazuje tragizm człowieka, któremu przyszło żyć w okresie okupacji hitlerowskiej.

Podmiot liryczny (młodzieniec) ukazuje swoje przeżycia w trzech czasach:

przeszłość - wspomina młodość "zdrój chyży, chmur kołyska", młodzieńcze marzenia.

teraźniejszość - czasy grozy, wojny, niepokoju.

przyszłość - przewiduje śmierć.

Metafora - "a ja prześpię czas wielkiej rzeźby / z głową ciężką na karabinie" .oznacza, że czas wielkiej rzeźby (młodości) mógł poświęcić na rozwój twórczości literackiej.

Jednak ze względu na toczącą się wojnę nie może tworzyć, musi walczyć, a nawet oddać życie.

         Śledząc życiorys K. K. Baczyńskiego można stwierdzić, że podmiot liryczny utożsamia się z autorem.

Praca na ocenę:

​Napisz wypracowanie na temat: "Wpływ wojny na życie człowieka" , użyj przynajmniej dwóch przykładów z literatury.

Temat: Analiza i ocena próbnego egzaminu z języka polskiego. 22.03.23021 r.

UWAGA Dnia 26 lutego 2021 r. będzie przeprowadzona próba sprawdzianu z języka polskiego. (czas trwania 120 min)

Temat: W przerażającej bajce.

Przeczytaj uważnie tekst str. 194 - 196 i napisz streszczenie według poleceń 1,2,3,4 ze str. 196.

Temat: Kim są Następni?

Przeczytaj tekst str.191 - 193, odpowiedz krótko na pytanie nzawarte w temacie a następnie wykonaj ć. 2 str. 193.


Temat: Powtórzenie wiadomości. Sprawdzamy swoją wiedzę i umiejętności. Sprawdzian z rozdziału 4.

Na kartkach do sprawdzenia wykonaj sprawdzian str. 181, 182.

 Temat: Razem czy osobno?

Przypomnij i utrwal zasady pisowni z "nie" a następnie wykonaj ćw. 3 str. 177 i 5 str. 178.

 

Temat: Nie odmieniaj! Nieodmienne części mowy - powtórzenie wiadomości. (2 godz.)

Przypomnij wiadomości o nieodmiennych częściach mowy (wykonaj notatkę wg. własnego uznania) tak aby umieć rozróżnić nieodmienne części mowy.

Wykonaj ćwiczenia 1a str. 171 i 6 str. 172.

Temat. Wymagania egzaminacyjne dotyczące egzaminu osmoklasisty. (2 godz)

Wymagania szczegółowe:

1. Rodzaje literackie: epika, liryka, dramat i ich cechy charakterystyczne.

2. Gatunki: Opowioadanie, powieść, baśn, legenda, mit, komedia, fraszka, tren, ballada, tragedia i ich cechy.

3. Słownictwo: Morał, przesłanie, pouczenie, fikcja literacka, fantastyka, realizm.

Lektury obowiążkowe:

Opowieść wigilijna

Zemsta

Fraszki

Treny VII i VIII

Kamienie na szaniec,

Adam Mickiewicz Reduta Ordona, Śmierć Pulkownika, Świtezianka, Dziady cz.II, Pan Tadeusz.

Mały Książę.

Henryk Sienkiewicz Quo Vadis, Latarnik,

J. Słowacki Balladyna

Zapoznaj się z wymienionymi wymaganiami i przygotuj pytania na  następne spotkanie.

Temat: Ważna lekcja języka polskiego. Wprowadzenie do czytania lektury. (2 godz)

Po przeczytaniu tekstu str. 1248 do 151 wykonaj ćw. 1 str. 151.

Temat: O autorze "Syzyfowych prac"

Korzystając z różnych źródeł napisz notatkę o życiu i twórczości Stefana Żerom skiego.

Temat: Sprawdzian ze znajomości lektury "Pan Tadeusz" (2 godz)

Temat: O współczesnym patriotyźmie.

Po zapoznaniu się z tekstem str. 143, 145 wykonaj ćwiczenie 3 str. 145.

Temat: Obraz i ocena polskiej szlachty.

Temat: "Pan Tadeusz" jako opowieść o polskiej mentalności.

Temat. Wizja Polski. "Pan Tadeusz" jako epopeja narodowa.

 Temat:  W kraju lat dziecinnych.

Przeczytaj pierwszą księgę "Pana Tadeusza" (podręcznik str. 138 - 1400 i zapisz nową wiadomość str 140.

Temat: Adam Mickiewicz - autor polskiej epopei narodowej.

Napisz notatkę o życiu i twórczości Adama Mickiewicza.

Temat: Wzorce - podsumowanie wiadomości. 

            Sprawdzamy swoją wiedzę i umiejętności.(2 godz.)

W zeszycie napisz odpowiedzi do sprawdzianu str. 133,134.(na ocenę)

Temat: O neologizmach i archaizmach.

Temat: Jakie mamy rodzaje wyrazów ze względu na znaczenie.

Korzystając z nowych wiadomości str. 126-128 napisz jakie mamy rodzaje wyrazów?

Temat: Treść, a zakres wyrazu.

Na podstawie nowych wiadomości str.124, napisz co to jest treść i zakres wyrazu. Następnie wykonaj ćw. 5 str.125.

Temat: Wyrazić swoje zdanie. Recenzja. (2 godz.)

Napisz co to jest recenzja. Na podstawie nowej wiadomości i przykładowej recenzji str. 116 i 117 zapisz co powinna zawierać recenzja.

Napisz recenzję przeczytanej ostatnio książki i prześlij do oceny do 26 11.2020 r. Na konsultacjach w piątki i poniedziałki obecność obowiązkowa!

Spotkanie w poniedziałek 23 listopada godz. 9,00

Temat: Po powrocie z kina lub teatru. Sprawozdanie z filmu i spektaklu (2 godz.)

Na podstawie wiadomości str 112 wypisz elementy występujące w sprawozdaniu. Następnie wzorując się na  przykładzie sprawozdania str. 112 i 113 napisz sprawozdanie z oglądanego filmu.

Temat. Podążać za autorytetem.

Po wnikliwym zapoznaniu się z tekstem st108 - 111r,  zapisz notatkę "Co to jest autorytet i jaki ma wpływ na nasz rozwój?".

Temat: Spieszyć na ratunek.

Przebieg akcji:

1. Atak na wieżę Wold Trade Center,

2. Wyjazd ekipy do zdarzenia,

3. Strażacy na miejscu,

4. Ewakuacja ludzi,

5. Wieża w gruzach,

6. Brak jednego strażaka Glenna Wilkinsona.

7 Poszukiwanie Glenna,

8. Odkopanie martwego dowódcy.

Przeczytaj uważnie tekst str 105 do 107 a następnie wykonaj ćwiczenie 6 str. 107.

Temat: Zbuntowany idealista.

Idealista to człowiek kierujący się w postępowaniu wzniosłymi zasadami, zdolny do poświęceń dla dobra ogółu.

Przeczytaj tekst str. 101-104.

Temat: Jaki ze mnie święty?

Odpowiedz na pytania:

1. Kim są święci?

2. Kto zasługuje na takie określenie?

Ze str. 100 napisz "Co to jest apostrofa", Wykonaj cw. 6 str. 101.

Temat: Utalentowany Pan Jobs.

Temat: "Dywizjon 303" jako literatura faktu.

Notatka do wklejenia i link do filmu na YT                   https://www.youtube.com/watch?v=jp7Jo_BZ85Q

Temat: Przejść za życia męki piekła. Arkady Fiedler "Dywizjon 303"

Temat: Sprawdzian ze znajomości lektury.

Temat: "Kamienie na szaniec ' między gawędą harcerską a literaturą faktu.

Temat: Alek, Rudy i Zośka jako przedstawociele pokoilenia wojennego.

Temat: Czytając lekturę "Kamienie na szaniec"...

Temat: Być patriotą w czasie pogardy. Aleksander Kaminski "Kamienie na szaniec" (2godz)

Niżej oznaczone niebieskim kolorem podajemy linki do ,do atkuszy egzaminacyjnych z j. polskiego, matematyki i j. angielskiego (test i transkrypcja nagrań).

Odpowiedzi z języka polskiego po rozwiązaniu przesłać na adres acuch@o2.pl do 5.11.2020 r.

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Arkusze-egzaminacyjne/2019/jezyk_polski/Arkusz_OPOP-100-1904.pdf

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Arkusze-egzaminacyjne/2019/matematyka/Arkusz_OMAP-100-1904.pdf

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Arkusze-egzaminacyjne/2019/jezyki/OJAP-100-1904.pdf

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Arkusze-egzaminacyjne/2019/jezyki/OJAP-100-1904-transkrypcja.pdf

 

Temat:Sprawdzamy swoją wiedzę i umiejętności.

Sprawdzian z działu 2. (2 godz.) 26 i 28.10.2020.

Wykonaj sprawdzian (podręcznik str. 83,84). Odpowiedzi do sprawdzianu napisz w posiadanym edytorze telstu i prześlij na edres email acuch@o2.pl do 30 10.2020r.

Zapraszam na spotkanie w szkole 29.10.2020 na godz 900

 

Pogoda

Kalendarium

Kwiecień 2024
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5