Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Szkoła Podstawowa w Jakubówce Szkoła Podstawowa w Jakubówce

Język angielski

Czcionka:

27.10.20 - Wtorek
Temat: The Amazing Journey: My favorite subject - mój ulubiony przedmiot.

Zadania:
- Przypominamy sobie dni tygodnia (strona 7, podręcznik).
- Czytamy dialog ze strony 36 w podręczniku.
- Zapisujemy notatkę ze słownictwa:

dictionary - słownik
coursebook - podręcznik
cookery book - książka kucharska
encyclopedia - encyklopedia
comic book - komiks

art - plastyka
biology - biologia
English - język angielski
geography - geografia
history - historia
IT (information technology) - informatyka
maths - matematyka
music - muzyka
PE (physical education) - WF / wychowanie fizyczne

- Wykonujemy ćwiczenia 1, 2 i 3 / str. 34 w ćwiczeniówce 


28.10.20 - Środa
Temat: Have got w liczbie pojedynczej i mnogiej.

Zadania:
- Zapisujemy notatkę:

"Have got" używamy aby powiedzieć, że ktoś ma kogoś lub coś, np.:
- I have got two brothers. - Mam trzech braci.
Przeczenia tworzymy stawiając "not" po "have/has".
"Have not" i "has not" możemy skrócić do "haven't" i "hasn't".:
- She hasn't got a skateboard. - Ona nie ma deskorolki.

Odmiana "have got" + zapis skrócony
I have got = I've got
You have got = you've got
He /she / it has got = he's / she's / it's got

We have got = we've got
They have got = they've got

- Wykonujemy zadania 4, 5 i 8 / str. 35 w ćwiczeniówce.


30.10.20 - Piątek
Temat: What time have you got English? - Podawanie czasu.

Zadania:
- Czytamy tekst na stronie 38 w podręczniku.
- Wypełniamy ćwiczenie 1 na stronie 36 w ćwiczeniówce.
- Z pomocą Wordlist 3 (str. 42) w podręczniku wypełniamy ćwiczenie 2, str. 36 w ćwiczeniówce.
- Przerysowujemy zawartość zielonego pola z zegarem na stronie 39 w podręczniku do zeszytu.
- Wykonujemy ćw. 3, str 36 (ćwiczeniówka).

Poprawę z ostatniego testu (rozdział 2) zrobimy w środę - 4 Listopada
 

03.11.20 - Wtorek
Temat: Have got – pytania i krótkie odpowiedzi

Zadania:
- Zapoznajemy się informacjami zawartymi w pomarańczowym polu na stronie 39 w podręczniku.
- Zapisujemy notatkę:

Pytania z „have got” tworzymy stawiając czasownik have/has przed zaimkiem osobowym, np.:
You have got a pen. → Have you got a pen?
(Masz długopis. → Czy masz długopis?)

Krótkie odpowiedzi tworzymy następująco:
Yes, I have. (Tak, mam.)
No, I haven’t. (Nie, nie mam.)

- Wykonujemy ćw. 5 i 6, str 37 (ćwiczeniówka).

04.11.20 - Środa
Temat: Vocabulary and grammar exercises – ćwiczenia ze słownictwa i gramatyki.

- Wypełniamy część "consolidation" z podanych kart pracy w celu utrwalenia materiału z rozdziału 3.
 

06.11.20 - Piątek
Temat: School language – język szkolny.

Zadania:
- Zapisujemy do zeszytu słownictwo:

Hurry up! - Pośpiesz się!
Can I copy your homework? - Czy mogę spisać od ciebie pracę domową?
Be quiet! - Bądź cicho!
That’s a good idea! - To dobry pomysł!
What’s the answer? Hands up. - Jaka jest odpowiedź? Ręce do góry.
That’s wrong. Never mind. - To zła odpowiedź. Nie szkodzi.
That’s right. Well done! - To dobra odpowiedź. Bardzo dobrze / dobra robota !

gym – sala gimnastyczna
classroom – klasa (pomiesczenie)
canteen – stołówka
library – biblioteka

- Czytamy trzy krótkie teksty na stronie 40 w podręczniku.
- Wykonujemy ćwiczenia 1 i 2 na stronie 38 w ćwiczeniówce.

09.11.20 – Poniedziałek
Temat: My school – piszemy artykuł o szkole. Gramatyka rzeczowników w liczbie mnogiej.

Wprowadzamy gramatykę związaną z liczbą mnogą oraz piszemy wspólnie krótki artykuł o szkole bazując na przykładzie w podręczniku (str. 41)

10.11.20 – Wtorek
Temat: My school – ćwiczenia utrwalające.

Zadania:
- Przypominamy sobie zasady pisania rzeczowników w liczbie mnogiej (str. 41, podręcznik) i wykonujemy ćwiczenie 4, str. 38 w ćwiczeniówce.
- Powtarzamy słownictwo związane ze szkołą oraz artykuł z poprzedniej lekcji i wypełniamy ćwiczenia od 6 do 8 na stronie 39 (ćwiczeniówka).

16.11.20 – Poniedziałek
Temat: Powtórzenie wiadomości z rozdziału 3.

Sprawdzamy ćwiczenia wykonane na poprzednich zajęciach i powtarzamy materiał z działu 3 wykonując ćwiczenia z Test Yourself 3 na stronach 40 i 41 w ćwiczeniówce i sprawdzając je z wykorzystaniem podręcznika.

17.11.20 – Wtorek
Temat: Unit 3 Extension – wypełnianie kart pracy.

Wypełniamy wcześniej przekazane karty pracy Extension 3 w celu utrwalenia wiadomości.

20.11.20 – Piątek
Temat: Explorer’s club: Schools of the air – nauka przez internet.

- Czytamy tekst na stronie 44 i słuchamy nagrania, następnie wykonujemy ćwiczenia ze strony 42.

23.11.20 – Poniedziałek
Temat: Beagle Patrol – praca z filmem wideo.

- Zapoznajemy się z „glossary” na stronie 44 w ćwiczeniówce.
- Przed obejrzeniem filmu wykonujemy ćwiczenie 2 ze strony 45 w ćwiczeniówce.
- Wchodzimy na stronę https://docwiczenia.pl/ i wpisujemy kod znajdujący się nad ćwiczeniem 3 na stronie 45 w ćwiczeniówce, aby obejrzeć krótki film wideo.
- Oglądając film wypełniamy ćwiczenie 3 i 4, następnie 5 po jego zakończeniu.
- Krzyżówka jest dla chętnych.

24.11.20 – Wtorek
Temat: The Amazing Journey: A beautiful house – czytanie.

Zadania
- Czytamy historyjkę ze strony 48 (podręcznik) i wypełniamy ćwiczenie 1 / str. 46 w ćwiczeniówce.
- Wyszukując odpowiednie słowa w Wordlist na stronie 54 w podręczniku wykonujemy ćwiczenia 3 i 4 / str. 46 w ćwiczeniówce.

27.11.20 – Piątek
Temat: Test z rozdziału 3

30.11.20 – Poniedziałek
Temat: A beautiful house – słownictwo.

Wykonujemy ćwiczenie 4 ze strony 49, rysując w zeszycie diagramy do każdego z pięciu słówek określającego pomieszczenia (podkreślone na różowo w zielonej ramce na górze strony), używając Wordlist (str. 54 w podręczniku) jeśli nie kojarzymy słówek.

Po zakończeniu rysowania diagramów można dopisać polskie odpowiedniki, lub wykonać małe rysunki tych przedmiotów, aby je lepiej zapamiętać.

Robimy też ćwiczenie 3 i 4, str. 46 w ćwiczeniówce.

01.12.20 – Wtorek
Temat: There is, there are – twierdzenia, pytania i przeczenia.

„There is” stosujemy, gdy mówimy o jednym przedmiocie, a „there are” w przypadku wielu, np.:
- „There is a car.” / „There are chairs.”
W pytaniach zmieniamy kolejność, stawiając „is” lub „are” na początku, przed there.:
- „Is there a mirror?”
W przeczeniach po „is” lub „are” dodajemy „not”. Możemy też użyć „isn’t” lub „aren’t”.:
- „There aren’t any lamps.”

Pamiętajmy, że w przypadku liczby pojedynczej przed rzeczownikiem stawiamy „an” jeśli rzeczownik rozpoczyna się od spółgłoski, w przeciwnym razie używamy „a”.:
- „an apple”
- „a door”

Zadania:
- Zapisujemy informacje zawarte w pomarańczowej ramce „grammar” na stronie 49 w podręczniku.
- Wykonujemy ćwiczenie 5 i 6, str. 47 w podręczniku.

04.12.20 - Piątek
Temat: An unusual house – części domu.

- Czytamy tekst (ćw. 1, str. 50, podręcznik) i wypełniamy na jego podstawie ćw. 1, str. 48 w ćwiczeniówce.
- Odpowiadamy na pytania w ćw. 2, str. 50 w podręczniku.
- Z ćwiczenia 3 i 4 (str. 50-51 w podręczniku) zapisujemy w zeszycie te słowa, które znajdują się również na Word list 4 (str. 54) i dodajemy polskie odpowiedniki lub rysujemy obiekty, które przedstawiają.
- Wykonujemy ćwiczenia 2 i 3 w ćwiczeniówce (str. 48).

07.12.20 – Poniedziałek
Temat: Przedimki „a”, „an” i „the”.

Przedimków „a” i „an” używamy, gdy mówimy o przedmiocie lub osobie, o której po raz pierwszy mówimy w rozmowie - „a” w przypadku rzeczowników zaczynających się na spółgłoskę, a „an” przed rzeczownikami rozpoczynającymi się samogłoską:
- This is a chair.
- That’s an apple.

„The” stosujemy, gdy rzeczownik był już wymieniony w trakcie rozmowy.
Dla ułatwienia, przedimki te można porównać do polskiego „jakiś”/”jakaś”/”jakieś” („a/an”) i „ten”/”ta”/”to” („the”)
- There’s a present! - Tutaj jest (jakiś) prezent!
- The present is for your sister. - Ten prezent jest dla twojej siostry.

- Przepisujemy zadanie 7 (str. 51 w podręczniku) do zeszytu, wstawiając odpowiednie przedimki.
- Wykonujemy ćwiczenia 5 i 7 na stronie 49 w ćwiczeniówce.

08.12.20 – Wtorek
Temat: Tidy up your room! - określanie położenia przedmiotów.

Zadania:
- Przepisujemy do zeszytu słownictwo z „Phrase Book” (str. 52, podręcznik) i dopisujemy polskie odpowiedniki z Word List 4 (str. 54).
- Czytamy dialogi na stronie 52 w podręczniku i wykonujemy ćwiczenie 2 z tej samej strony w zeszycie.
- Przerysowujemy do zeszytu zieloną ramkę pod „Vocabulary” na stronie 53 w podręczniku.
- Wykonujemy również ćwiczenia 1-4 na stronie 50 w ćwiczeniówce. Aby posłuchać nagrań, wchodzimy na stronę doczwiczenia.pl (podaną w ćwiczeniówce) i wpisujemy kody znajdujące się przed zadaniami.

11.12.20 – Piątek
Temat: Writing – pisanie ogłoszenia.

Zadania:
- Czytamy ogłoszenie z ćwiczenia 7 i wykonujemy ćwiczenia 8A i 8B ze strony 53 w podręczniku (8A ustnie, 8B w zeszytach.

Informacje dotyczące pisania ogłoszeń:
- Przypomnijcie sobie słownictwo związane z pomieszczeniami oraz poznane do tej pory przymiotniki, których będziecie mogli użyć aby urozmaicić opis.
- Ogłoszenie możemy rozpocząć od zwrotu takiego jak ten znajdujący się w przykładzie z podręcznika („This is a beautiful house”). Możecie zmienić też przymiotnik.
- Następnie można napisać opis domu bazując na pytaniach z 8A:

1. Ile jest tam pokojów?
2. Jakie są tam pokoje?
3. Czy pokoje są duże czy małe?
4. Czy jest tam ogród lub balkon?

14.12.20 – Poniedziałek
Temat: Test yourself 4 – ćwiczenia utrwalające.
Podręcznik, str. 54-55 / Zeszyt ćwiczeń, str. 52-53
Wykonujemy ćwiczenia na stronie 52-53 w ćwiczeniówce w ramach utrwalenia wiadomości.
Powtórzenie i sprawdzian zrobimy po przerwie.

15.12.20 – Wtorek
Temat: Explorer's Club: The Upside Down House.
Podręcznik, str. 56-57 / Zeszyt ćwiczeń, str. 54.

Zadania:
- Zapoznajemy się ze słowniczkiem (glossary) pod czytanką na stronie 56.
- Czytamy tekst z tej samej strony, a następnie odpowiadamy na pytania z żółtego koła na stronie 57 w zeszycie.
- Wykonujemy również ćwiczenia 1A (zapisując hasło pod spodem), 1B i 2.

18.12.20 – Piątek
Temat: DVD Club: Don't believe your eyes – praca z filmem wideo
Zeszyt ćwiczeń, str. 56-57.

Po zapoznaniu się ze słowniczkiem "glossary" (str. 56 w ćwiczeniówce) wykonujemy ćwiczenia 1 i 2 (str. 57) i oglądamy film (kod nad ćwiczeniem 3 wprowadzamy na docwiczenia.pl). Oglądając wypełniamy ćwiczenia 3 i 4. Po obejrzeniu robimy ćwiczenie 5.

21.12.20 – Poniedziałek
Temat: The Amazing Journey: It's lunch time – czytanie i słownictwo.
Podręcznik, str. 58-61 / Zeszyt ćwiczeń, str. 58.

Czytamy tekst i wykonujemy ćwiczenie 2 (str. 60), zapisujemy w zeszycie słownictwo z zielonej ramki "Vocabulary" (str. 61, Wordlist 5 znajduje się na stronie 66) oraz wypełniamy ćwiczenia 1, 2 i 4 w ćwiczeniówce (str. 58).

22.12.20 – Wtorek
Temat: Countable and uncountable nouns – rzeczowniki policzalne i niepoliczalne.
Podręcznik, str. 61 / Zeszyt ćwiczeń, str. 59.

Zadania:
- Zapisujemy notatkę:

Rzeczowniki policzalne to te, które możemy policzyć. Stawiamy przed nimi "a" lub "an" w liczbie pojedynczej, a "some" (tzn. kilka) w liczbie mnogiej, np.:
- a sandwich – three sandwiches
- an apple – two apples
- some sandwiches / apples (kilka kanapek / jabłek)

Przedimków "a"/"an" nie stoujemy w przypadku rzeczowników niepoliczalnych, możemy używać jedynie "some" (trochę), np.: some juice / cheese (trochę soku / sera).
Do tej grupy należą głównie napoje (z wyjątkiem "a milkshake"), ale też "cheese", "food", "fruit", "chocolate" i "ham".

- Wykonujemy ćwiczenia 5 i 6 na stronie 59 w ćwiczeniówce.

 

2021

18.01.21 – Poniedziałek
Temat: Food around the world – czytanie i słuchanie.

- Podręcznik -
Czytamy tekst ze strony 62 (ćw. 1), następnie wykonujemy ćw. 2 i 3 (słowniczek do ćwiczenia 3 znajduje się na stronie 66). Zapisujemy potem słownictwo z zielonej ramki vocabulary w zeszycie, dopisując polskie odpowiedniki.

- Ćwiczeniówka -
Ćw. 1-5, str. 60.

19.01.21 – Wtorek
Temat: Countable and uncountable nouns – użycie "any".

"Any" używamy podobnie jak "some" z rzeczownikami niepoliczalnymi i policzalnymi w liczbie mnogiej, z tą różnicą, że gdy z "some" korzystamy w twierdzeniach, "any" występować będzie w pytaniach i przeczeniach.

Zapisujemy notatkę:

Słowa "any" używamy w pytaniach i przeczeniach z:
1. Rzeczownikami policzalnymi w liczbie mnogiej;
- Have you got any snacks?
- I haven't got any snacks.
2. Rzeczownikami niepoliczalnymi;
- Have you got any cheese?
- I haven't got any cheese.

ANY / SOME
- Have you got any milk? - pytanie, więc używamy "any",
- Yes, I've got some. Here you are. - twierdzenie, więc używamy "some",
- Is there any bread?
-No, sorry. There isn't any bread. - przeczenie – używamy "any".

- Ćwiczeniówka -
Wykonujemy ćwiczenia 7-8, str. 61.

22.01.21 – Piątek
Temat: Funny things about food – prośby i pozwolenia.

Czytamy tekst na stronie 64 i wykonujemy zadania 1-3 w podręczniku na str. 64-65, następnie ćwiczenia 1 i 2, str. 62 w ćwiczeniówce.

25.01.21 – Poniedziałek
Temat: Czasownik "can" – pytanie o pozwolenie.

Zapoznajemy się z zasadami użycia czasownika "can" (str. 65 w podręczniku, zapisujemy do zeszytu białą tabelkę z pomarańczowej ramki "grammar") i wykonujemy ćwiczenia 3 i 4 na stronie 63 w ćwiczeniówce.

Pytania z czasownikiem "can" tworzymy następująco:
- Can I have a yoghurt? -
- Can we go home? -

Zaczynamy od czasownika "can", wstawiamy odpowiedni zaimek osobowy w zależności kogo dotyczy prośba i na końcu samą prośbę zawierającą kolejny czasownik.

Krótkie odpowiedzi na pytania z "can" to:
- Yes, you can.
- No, you can't.
Gdzie w miejsce "you" wstawiamy odpowiedni zaimek osobowy.

26.01.21 – Wtorek
Temat: Writing time – zaproszenie na przyjęcie.

Jak piszemy zaproszenie:
1. Zaczynamy od zwrotu powitalnego (np, "Hi John," "Hello James," "Dear Juliet,")
2. Zapraszamy na przyjęcie (np. "Please come to my party...") podając datę, czas, i miejsce (wystarczy "at my house").
3. Podajemy jakie przekąski i napoje znajdą się na przyjęciu, a również atrakcje i zabawy – co będziecie robić na tym przyjęciu.
4. Zwrot pożegnalny (np. "See you there!")
5. Podpis.

Zapoznajemy się z dwoma przykładami zaproszeń (zadanie 6, str. 65 w podręczniku / ćwiczenie 9, str. 63 w ćwiczeniówce. Wykonujemy te ćwiczenia (6 w zeszycie, odpowiadając po angielsku), następnie ołówkiem robimy ćwiczenie 10, str. 63 w ćwiczeniówce.

W przypadku problemów będziemy je omawiać na konsultacjach.

29.01.21 - Piątek
Temat: Review 5 – powtórzenie wiadomości.

Wykonujemy ćwiczenia powtórzeniowe na str. 64-65 w ćwiczeniówce.

01.02.21 – Poniedziałek
Temat: Review 5 – ciąg dalszy.

- Kontynuujemy ćwiczenia z zajęć poprzednich (str. 65)

02.02.21 – Wtorek
Temat: Explorer's Club: Unusual Food.

- Zapoznajemy się ze słowniczkiem na stronie 68  w podręczniku (glossary) i przypominamy sobie słownictwo z rozdziału 5 (str. 67).
- Robimy również ćwiczenia 1 i 2 ze strony 66 w ćwiczeniówce.

Przypominam o przekazanym teście: termin do 8 Lutego włącznie, 20:00.

05.02.21 – Piątek
Temat: DVD Club: A Taste of Mexico - praca z filmem.

Oglądamy film i wykonujemy ćwiczenia (str. 68-69 w ćwiczeniówce).

08.02.21 – Poniedziałek
Temat:  The Amazing Journey: I can't walk anymore – czytanie .

Ustnie wykonujemy zadania 1-3 ze strony 70 w podręczniku oraz 1 i 2 ze strony 72, również w podręczniku. Zadania wykonujemy ustnie.

Wypełniamy też ćwiczenie 1 ze strony 70 w ćwiczeniówce.

Wordlist 6 znajduje się na stronie 78 w podręczniku.

09.02.21 – Wtorek
Temat:  What can animals do? - słownictwo.

Kończymy ćwiczenia z ostatnich zajęć.
Przeglądamy Wordlist 6 (str. 78 w podręczniku) i wykonujemy ćwiczenia 2, 3 i 4 w ćwiczeniówce, str. 70).

12.02.21 – Piątek
Temat: Czasownik "can" – co potrafię, a czego nie umiem?

Zapoznajemy się z pomarańczową ramką na stronie 73 w podręczniku i zapisujemy notatkę:

"Can" – umieć, potrafić, mieć możliwość

Twierdzenie: osoba + can + umiejętność
np. "I can swim." - "Umiem pływać."

W przeczeniach zamiast słowa "can" używamy "cannot" lub "can't":
np. "She can't climb a tree." - "Ona nie potrafi wspiąć się na drzewo."

Następnie wykonujemy ćwiczenia 5-8 w ćwiczeniówce, str. 71

15.02.21 – Poniedziałek
Temat: Czasownik "can" – ciąg dalszy.
Elephant training – czytanie.

Kończymy i sprawdzamy ćwiczenia z poprzednich zajeć, a także czytamy tekst ze strony 74 (podręcznik), oraz wykonujemy w zeszytach ćwiczenie 2.

16.02.21 – Wtorek
Temat:  Everyday activities – słownictwo.

Zapisujemy w zeszytach słownictwo z żółtej ramki z ćwiczenia 3 (str. 74 w podręczniku) i z zielonej ramki "vocabulary" (str. 75), następnie z pomocą Wordlist 6 (str. 78) dopisujemy polskie odpowiedniki.

Wykonujemy również ćwiczenia  1-3 / str. 72 w ćwiczeniówce.

19.02.21 – Piątek
Temat: Present simple – twierdzenia i przeczenia.

Zapisujemy notatkę:

PRESENT SIMPLE
I / You / We / They like apples.
I / You / We / They don't like bananas.

He / She / It plays football.
- like –> likes
- play -> plays
- study –> studies
- go –> goes
- watch -> watches
Powyższe końcówki dodajemy tylko w 3 os. liczby poj.

He / She / It doesn't play tennis. - Zamiast "don't" używamy "doesn't".

Don't = do not.
Doesn't = does not.

Zapoznajemy się z zasadami używania czasu present simple (str. 75 w podręczniku) i wykonujemy ćwiczenia 4-7, str. 72-73 w ćwiczeniówce.

22.02.21 - Poniedziałek
Temat: Talking about hobbies – rozmawiamy o zainteresowaniach.

Czytamy trzy teksty na stronie 76 w podręczniku i wykonując ćwiczenia 1, 2 i 3 z tej samej strony uczymy się, jak rozmawiać o zainteresowaniach.

23.02.21 – Wtorek
Temat: Talking about hobbies – ciąg dalszy.

Wykonujemy ćwiczenia na stronie 74 w ćwiczeniówce (1-4, 5 dla chętnych.)

26.02.21 – Piątek

Temat: Present simple – pytania i krótkie odpowiedzi.

Zapisujemy notatkę:


I like tennis -> Do I/you/we/they like tennis?
Yes, I do. / No, I don't.
He likes tennis -> Does he/she/it like tennis?
Yes, he does. / No, he doesn't.

Wykonujemy ćwiczenia 6 i 7 na stronie 75.

01.03.21 - Poniedziałek
Temat: Writing – piszemy e-mail o zainteresowaniach.

Zapoznajemy się z e-mailem w ćwiczeniu 6 na stronie 77 w podręczniku.

Tłumaczenie:

Droga Bianco,

Nazywam się Liam Brown i mam 11 lat. Jestem z Londynu. Mieszkam w bloku. W moim wolnym czasie czytam komiksy i słucham muzyki. Bawię się również z moim psem.

Pływam w basenie w soboty.
Również chodzę jeździć na rolkach.
Oglądam TV w weekendy.
Czy uprawiasz sport?
Odpisz wkrótce i opowiedz o sobie!

Liam

Następnie wykonujemy ćwiczenie 7 z tej samej strony w zeszycie, bazując na e-mailu z ćwiczenia 6. Wystarczy pozamieniać informacje.

02.03.21 – Wtorek
Temat: Review 6 – test yourself. Ćwiczenia utrwalające.

Wykonujemy ćwiczenia na stronach 76-77 w ćwiczeniówce.

05.03.21 – Piątek
Temat: Review 6 – powtórzenie wiadomości.

Omawiamy ćwiczenia z poprzednich zajęć i utrwalamy zagadnienia.

08.03.21 – Poniedziałek
Temat: Explorer’s Club: A young drummer – czytanie.

Zapoznajemy się ze słowniczkiem i czytamy tekst na stronach 80-81 w podręczniku.
Wykonujemy ćwiczenia w ćwiczeniówce na stronie 78.

09.03.21 – Wtorek
Temat: Test z rozdziału 6.

Wykonujemy przekazany test z działu 6.
Termin do wtorku 16 Marca, godz. 20:00.

12.03.21 – Piątek
Temat: DVD Club: Bird girl – praca z filmem wideo.

Oglądamy film DVD i wykonujemy ćwiczenia (str. 80-81, ćwiczeniówka – kod to filmu jest również tam dostępny, wpisujemy go na docwiczenia.pl.)

15.03.21 – Poniedziałek
Temat: I love football – słownictwo związane ze sportem.

Zapoznajemy się z word list na str. 90 w podręczniku i czytamy tekst na stronie 84. W zeszytach zapisujemy notatkę:

„Go” użyjemy zazwyczaj z dyscyplinami sportu z końcówką „-ing”, a „play” z pozostałymi.
I go skiing in winter.
She plays volleyball every day.

Używając tej zasady dopisujemy pozostałe zdania z ćwiczenia 5 na str. 85 (podręcznik) do zeszytu.

Wykonujemy również ćwiczenia 1 i 2 na stronie 82 w ćwiczeniówce.


16.03.21 – Wtorek
Temat: Adverbs of frequency - przysłówki częstotliwości.

Przepisujemy do zeszytu zawartość pomarańczowej ramki „Grammar” na stronie 85 w podręczniku, włącznie z rysunkiem.

Wykonujemy również zadania 5, 6, i 8 / str. 83 w ćwiczeniówce.

19.03.21 – Piątek
Temat: My sports kit – czytanie.

Omawiamy ćwiczenia z poprzednich zajęć
Czytamy tekst na str. 86 w podręczniku. Wykonujemy zadania 2 i 3 (str. 86 z podręcznika) w zeszycie oraz ćw. 1, str. 84 w ćwiczeniówce.

22.03.21 – Poniedziałek
Temat: My sports kit – słownictwo.

Omawiamy ćwiczenia z poprzednich zajęć
Czytamy tekst na str. 86 w podręczniku. Zapoznajemy się ze słownictwem z żółtej ramki (str. 86) oraz zielonej (str. 87) i przepisujemy do zeszytu, podając polskie opowiedniki z pomocą wordlist.

23.03.21 – Wtorek
Temat: My sports kit – słownictwo. Ćwiczenia.

Wykonujemy ćwiczenia 1-3 na str. 84 w ćwiczeniówce.

26.03.21 – Piątek
Temat: Present simple – przyimki czasu.

Przepisujemy do zeszytu białą ramkę z tabelką znajdującą się w pomarańczowej ramce Grammar.

Wyjaśnienie (nie przepisujemy):

  • On stosujemy w połączeniu z dniami tygodnia lub miesiąca, np. (on Tuesday, on July 1st)
  • At używamy, gdy podajemy konkretną godzinę lub coś dzieje się w weekend lub w nocy (at 8 o'clock, at the weekend, at night)
  • In wykorzystujemy mówiąc o porach dnia, miesiącach, porach roku oraz latach (in the evening, in March, in spring, in 2021)
  • Every stosujemy, gdy coś się powtarza każdego dnia, popołudnia, tygodnia itd.
  • Before / after używamy, gdy coś dzieje się przed lub po jakimś innym wydarzeniu.

Wykonujemy również ćwiczenia 4, 5 i 6 z ćwiczeniówki na str. 85.

29.03.21 – Poniedziałek
Temat: My favourite sport – czytanie.

Czytamy trzy teksty na stronie 88 w podręczniku, zapoznajemy się z "phrase book" na tej samej stronie i wykonujemy ćwiczenia 1 i 2, str. 86 w ćwiczeniówce.

30.03.21 – Wtorek
Temat: My favourite sport – słownictwo.

Przepisuemy do zeszytu tablekę z ćw. 4, str. 89 w podręczniku i wpisujemy w prawej kolumnie nazwy zawodników.

Wykonujemy również ćwiczenie 3, str. 86 w ćwiczeniówce.

09.04.21 – Piątek
Temat: Sports club – wypełanie formularza.

Omawiamy, jak wygląda formularz zapisania do klubu sportowego w języku angielskim.

Zaczynamy również wykonywać ćwiczenia Test Yourself 7 (str. 88-89, ćwiczeniówka).

12.04.21 – Poniedziałek
Temat: Review 7 – powtórzenie wiadomości.

Powtarzamy materiał z rozdziału 7.
Test – 19 kwietnia.
 

13.04.21 – Wtorek
Temat: DVD Club: The story of the hula – praca z filmem.

Ćwiczeniówka: zapoznajemy się ze słowniczkiem na str. 92 i oglądając film wykonujemy ćwiczenia 2-5 na str. 93.

Kod do filmu znajduje się nad ćw. 3, wpisujemy go na docwiczenia.

16.04.21 – Piątek
Temat: Explorer's Club: Cheerleaders – czytanie.

Zapoznajemy się ze słowniczkiem na str. 92 w podręczniku, następnie czytamy tekst i wykonujemy ćwiczenia 1-4 na str. 90 w ćwiczeniówce.

19.04.21 – Poniedziałek
Temat: Unit 7 – test.

Test piszemy wchodząc w link poniżej.
Będzie on aktywny od poniedziałku (19 kwietnia, godz. 10:55) do piątku (23 kwietnia, godz. 21:00).                    

W pole first name wpisujecie imię, a w last name nazwisko.

Rozpoczynając test, macie 45 minut na wykonanie zadań, wpisując odpowiedzi w pole tekstowe pod zadaniem po myślnikach lub kropkach, np.:
1-a 2-b 3-football

Link do testu:
https://www.testportal.net/test.html?t=RpqHfUvjEvk5

20.04.21 – Wtorek
Temat: The weather – słownictwo związane z pogodą.

Podręcznik: Czytamy czytankę (str. 96). Z zielonej ramki (vocabulary) przepisujemy do zeszytu słówka i z pomocą Wordlist (str. 102) dopisujemy polskie odpowiedniki.

Ćwiczeniówka: ołówkiem wykonujemy ćwiczenia 1-4 na str. 94. W piątek je omówimy.

23.04.21 – Piątek
Temat: Present continuous – twierdzenia i przeczenia.

Notatka:

Czasu present continuous używamy, gdy mówimy o czymś, co dzieje się w momencie mówienia, np.:

- "You are sleeping."
(osoba + to be + (not) + czasownik z -ing)
- "I am not sleeping! I am doing my homework!"

"I am doing my homework" powiemy, gdy mówiąc jednocześnie odrabiamy pracę domową.

Formy skrócone:
I am = I'm
You / We / They are = You're/ We're / They're
He / She / It is = He's / She's / It's

Is not = isn't
Are not = aren't
ALE: I am not = I'm not

Zapoznajemy się również z przykładami w pomarańczowej ramce na str. 97 w podręczniku.

Ćwiczeniówka: 8 i 9, str. 95

26.04.21 – Poniedziałek
Temat: Holiday snapshots – czytanie.

Czytamy tekst na stronie 98 w podręczniku.
Wykonujemy zadanie 3 w zeszycie.

Ćwiczeniówka: ćwiczenia 1 i 2, str. 96

(Słowniczek znajduje się na str. 102.)

27.04.21 – Wtorek
Temat: Holiday snapshots – słownictwo.

Zapisujemy do zeszytu słowa z zielonej ramki w ćwiczeniu 4, str. 99 w podręczniku (to pod "Vocabulary") i z pomocą wordlist podajemy polskie odpowiedniki, następnie wykonujemy ćwiczenia 3 i 4, str. 96 w ćwiczeniówce.

30.04.21 – Piątek
Temat: Unit 8 - ćwiczenia utrwalające.

Wykonujemy przekazane karty pracy consolidation z rozdziału 8.

04.05.21 – Wtorek
Temat: Unit 8 – ćwiczenia utrwalające, ciąg dalszy.

Kontynuujemy wypełnianie przekazanych kart pracy extension.

07.05.21 – Piątek
Temat: Present continuous – pytania.

Kończymy omawianie ćwiczeń z kart pracy. Zapoznajemy się z pomarańczową ramką grammar na str. 99 i zapisujemy ją do zeszytu (oprócz białej ramki.)

Ćwiczeniówka: 5, 6, 7 i 8 (dla chętnych) / str. 97.

 

10.05.21 – Poniedziałek
Temat: On holiday in Scotland – czytanie.

Czytamy tekst na str. 100 w podręczniku. Zapisujemy do zeszytu frazy z "Phrase Book".

Ćwiczeniówka: 1 i 2, str. 98.

Poszukajcie również w podręczniku czytanki, którą chcielibyście czytać na ocenę pod koniec Maja.

11.05.21 – Wtorek
Temat: Explorer's Club: Scouting – czytanie.

Zapoznajemy się ze słowniczkiem na str. 104 i czytamy tekst, po czym wykonujemy ćwiczenia 1-3 na str. 102 w ćwiczeniówce.

14.05.21 – Piątek
Temat: Writing a postcard – pisanie pocztówki.

Po przeczytaniu przykładowej pocztówki na str. 101 piszemy w zeszycie pocztówkę na podstawie ćwiczenia 8 z tej samej strony.

Ćwiczeniówka:
- Dla chętnych: ćw. 7 / str. 99 na ocenę, do 21 Maja włącznie. Można napisać w ćwiczeniówce, oddzielnie na kartce lub elektronicznie.

17.05.21 – Poniedziałek
Temat: Writing a postcard – ciąg dalszy.

Kończymy temat ostatniej lekcji.

Ćwiczeniówka:
- 4, 5, 6 / str. 98-99.

18.05.21 – Wtorek
Temat: Review 8 – powtórzenie wiadomości.

Wykonujemy ćwiczenia 1-3, 5 i 7, str. 100-101 w ćwiczeniówce.

21.05.21 – Piątek
Temat: Review 8 – ciąg dalszy.

 

24.05.21 – Poniedziałek
Temat: How's the weather – praca z filmem.

Pogoda

Kalendarium

Kwiecień 2024
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5