Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Szkoła Podstawowa w Jakubówce Szkoła Podstawowa w Jakubówce

Język angielski

Czcionka:

27.10.20 - Wtorek
Temat: Review 2 - Vocabulary. Powtórzenie słownictwa z rozdziału 2.

Zadania:
- Powtarzamy słownictwo związane z podróżami z rozdziału 2 (strona 27 i 29 w podręczniku).
- Wykonujemy ćwiczenia 1, 2 i 8 na stronach 24/25 w ćwiczeniówce.

28.10.20 - Środa
Temat: Review 2 - Grammar. Powtórzenie gramatyki.

Praca domowa:
- 6, 7 / str. 25 w ćwiczeniówce

30.10.20 - Piątek
Temat: Unit 2 Consolidation – wypełnianie karty pracy.

Zadania:
- Wypełniamy Unit 2 Consolidation na podanych kartach pracy.
Ćwiczenia 1-4 dotyczą czasu past simple i przysłówków sposobu.
Ćwiczenia 5-7 dotyczą poznanego słownictwa związanego z podróżami i środkami transportu.

03.11.20 - Wtorek
Temat: Unit 2 Extension – wypełnianie karty pracy.

Zadania:
- Sprawdzamy ćwiczenia z Unit 2 Consolidation.
- Wypełniamy Unit 2 Extension na podanych kartach pracy.
Ćwiczenia 1-3 dotyczą czasu past simple i przysłówków sposobu.
Ćwiczenia 4-6 dotyczą poznanego słownictwa związanego z podróżami i środkami transportu.

04.11.20 - Środa
Temat: Test z rozdziału 2.

06.11.20 - Piątek
Temat: DVD Club – Immigrants. Praca z filmem.

Zadania:
Zapoznajemy się ze słownictwem w ramce „glossary” na stronie 26 w ćwiczeniówce
- Wykonujemy ćwiczenia 1 i 2 na strone 27 w ćwiczeniówce
- Wypełniamy ćwiczenie 3 oglądając krótki film, kod do którego znajduje się nad ćwiczeniem 3.
- Oglądamy jeszcze raz i wykonujemy ćwiczenie 4.
- Po obejrzeniu wypełniamy ćwiczenie 5.

 

09.11.20 – Poniedziałek
Temat: Teens’ Time: A robbery – czytanie. Słownictwo związane z miastem.

Zadania:
- Zapoznajemy się ze słownictwem ze strony 37 w podręczniku. Słowa, które są dla nas nowe lub sprawiają nam problemy zapisujemy do zeszytu.

theatre – teatr
cinema – kino
museum – muzeum
castle – zamek
park – park
shops – sklepy
square – plac
skyscraper – drapacz chmur

- Zapoznajemy się ze słownictwem z żółtej i z zielonej ramki na stronach 38-39 w podręczniku. Ramka żółta znajduje się pod ćwiczeniem 3, a zielona nad 4, pod „Vocabulary”.
- Zapisujemy je w zeszycie, wyszukując i dopisując ich znaczenia korzystając z Wordlist na stronie 46 (podręcznik).
- Czytamy tekst na stronie 38 w podręczniku.

10.11.20 – Wtorek
Temat: Teens’ Time: A robbery – ciąg dalszy.

Omawiamy treść czytanki ze strony 38 (ćwiczenie 2) i wykonujemy ćwiczenia 1-4 na stronie 28 w ćwiczeniówce, aby utrwalić słownictwo.

 

16.11.20 – Poniedziałek
Temat: Czas past continuous.

Teoria na stronie 39, podręcznik.
Czasu past continuous używamy do:
- Opisywania tła wydarzeń
tzn., np., „I was riding a bike when my mom called me.” (Jechałem na rowerze gdy zadzwoniła do mnie mama.) - „I was riding a bike” będzie tutaj tłem dla „my mom called me”.
- Określania, że coś działo się w danym momencie lub przez dłuższą chwilę
np., „I was doing my homework.” (Robiłem pracę domową.)
Nie ma tutaj dodatkowej akcji, dla której „I was doing my homework” byłoby tłem, lecz mimo to nadal możemy użyć past continuous, gdyż czynność była wykonywana na tyle długo, aby potencjalnie mogła być tłem akcji dla innego zdarzenia.

Nigdy jednak nie powiemy „I was dropping my pen.” czy też „He was tripping over my foot.” Są to czynności zbyt krótkie.

Zadania:
- Zapisujemy notatkę (str. 39, podręcznik):

I was sleeping
He wasn’t sleeping.
Was she sleeping?
Yes, she was. / No, she wasn’t.
Were they sleeping?
Yes, they were. / No, they weren’t.

I/He/She/It was sleeping.
You/We/They were sleeping.

- Ćwiczenie 7, str. 39 (podręcznik) – zdania od 1-3 przepisujemy do zeszytu. W każdej luce stosujemy czas past continuous (was/were + czasownik z -ing)
- Ćwiczenie 6 i 7, str. 29 (ćwiczeniówka)

17.11.20 – Wtorek
Temat: Street artists – przedstawienia uliczne.

- Zapisujemy notatkę ze słownictwa (zielona ramka, strona 41 w podręczniku):

audience - publiczność
band - zespół
entertain - zabawiać
juggle - żonglować
living statue – żywy posąg
magician – magik, iluzjonista
mime artist - mim
painter - malarz
perform - występować
popular - popularny
spectacular - widowiskowy
stay still – stać bez ruchu
street dancer – tancerz uliczny
talented – utalentowany

- Czytamy tekst ze strony 40 (ćw. 1) i wykonujemy ćwiczenie 2 z podręcznika w zeszycie (wystarczy do numerka przypisać T, F, lub ?).
- W ćwiczeniówce wykonujemy ćwiczenia 1,2 i 3 (str. 30).

20.11.20 – Piątek
Temat: Street artists – ciąg dalszy.

Zadania
- Czytamy ponownie tekst ze strony 40 w podręczniku i wykonujemy ćwiczenie 3 z tej samej strony, zapisując znalezione w tekście wyrazy w zeszycie.
- Zapisujemy w zeszycie poniższą notatkę. Zwróćmy uwagę na końcówki słów.

czasownik / osoba / rzeczownik
to dance – dancer – dance
to entertain – entertainer – entertainment
to juggle – juggler – juggling
to paint – painter – painting
to perform – performer – performance
to mime – mime artist – mime
to do magic – magician – magic trick

- Wypełniamy ćwiczenie 4 na stronie 30 w ćwiczeniówce.

23.11.20 – Poniedziałek
Temat: Czasy past simple i past continuous. Zdania z „when”.

Zadania:
- Przypominamy sobie reguły używania czasu past simple (podręcznik, str. 27) i past continuous (str. 39).
- Wykonujemy ćwiczenie 5, str. 41 (podręcznik) w zeszycie w ramach przypomnienia, jak korzystamy z czasu past continuous. W pierwszej luce zawsze będzie osoba, a w drugiej „was/were” + czasownik z „-ing” (np. I saw a magician, he was performing spectacular tricks)
- Zapisujemy notatkę:

Czas past continuous służy do opisywania wydarzeń i sytuacji, które trwały dłużej i stanowiły tło dla wydarzeń wyrażonych w czasie past simple lub zostały przez nie przerwane.

The man was giving his performance when two policemen arrived.
When I was looking at one living statue, he moved his arm.

- Wypełniamy ćwiczenia 6, 8 i 9 na stronie 31 w ćwiczeniówce.

24.11.20 – Wtorek
Temat: I’m sorry – przepraszanie.

Czytamy i słuchamy dialogów ze strony 42 w podręczniku, następnie przepisujemy informacje z Phrase Book na tej samej stronie do zeszytu i wykonujemy ćwiczenia 1 i 2 w ćwiczeniówce na stronie 32. Ćwiczenie 2 w podręczniku robimy ustnie.

27.11.20 – Piątek
Temat: Object pronouns – zaimki osobowe.

Podczas gdy zaimki podmiotowe (subject pronouns) określają wykonawcę czynności, zaimki osobowe (object pronouns) są w pewnym sensie „celem” tych czynności.

np. „I like them.”
„I” jest tu zamkiem podmiotowym i występuje przed czasownikiem, podczas gdy „them” jest zaimkiem osobowym i znajduje się już po czasowniku.

Zadania:
- Czytamy i przepisujemy do zeszytu informacje o zaimkach osobowych z pomarańczowej ramki „grammar” na stronie 43 w podręczniku do zeszytu.
- Wykonujemy ćwiczenia 4-6 na stronach 32 i 33 w ćwiczeniówce

30.11.20 – Poniedziałek
Temat: Writing time - pisanie opowiadania. Zdania z "when" i "and".

WHEN (kiedy/gdy) / AND (i) -
„When” stosujemy, gdy jedna czynność/akcja opisana w zdaniu stanowi tło dla drugiej. W tym wypadku jedna z tych akcji będzie napisana w czasie past continuous, tzn. z „-ing”:

- „I was doing my homework when my dad arrived.”
(Odrabiałem pracę domową gdy przybył mój tata.)
PAST CONTINUOUS – PAST SIMPLE

- „When he was walking home, he saw his friend.”
(Kiedy szedł do domu zobaczył swojego przyjaciela.)
PAST CONTINUOUS – PAST SIMPLE

- „Her mom called her when she was riding a bike.”
(Jej mama zadzwoniła do niej gdy jechała rowerem)
PAST SIMPLE – PAST CONTINUOUS

When może występować zarówno przed czynnością w past continuous jak i past simple, z tym że jeśli stawiamy „when” na początku zdania, przed drugą częścią zdania zawierającą drugą czynność stawiamy przecinek, tak jak w przykładzie 2.

„And” używamy w zdaniach równych sobie, najczęściej gdy są w tym samym czasie:

- „He ate lunch and went back to work.”
(Zjadł lunch i wrócił do pracy.)
PAST SIMPLE – PAST SIMPLE

- „We were skiing in the mountains and we were having a great time.”
(Jechaliśmy na nartach w górach i wspaniale spędzaliśmy czas.)
PAST CONTINUOUS – PAST CONTINUOUS

Zadania:
- Zapoznajemy się z informacjami w „Forms Explorer” na stronie 43 w podręczniku, następnie w zeszytach wykonujemy ćwiczenie 8 z tej samej strony.
- Wypełniamy ćwiczenie 7, str. 33 w ćwiczeniówce. Mamy tam podane po dwa zdania które musimy połączyć w jedno używając „when” lub „and”. Jeśli różnią się w czasach, wstawiamy „when”, a jeśli są w jednym, wspólnym czasie, używamy „and”.

- Na następnych zajęciach zrobimy drugą część tej lekcji i razem poćwiczymy pisanie opowiadania.

01.12.20 – Wtorek
Temat: Writing time – ciąg dalszy.

Wspólnie piszemy przykładowe opowiadanie.

Przypominam o pracy domowej przekazanej na wasze e-maile. Termin: do czwartku 17:00.

04.12.20 - Piątek
Temat: Test Yourself 3 – ćwiczenia utrwalające.

Zadania:
- Wypełniamy na stronach 34-35 w ćwiczeniówce ćwiczenia 1-8 z Test Yourself 3 korzystając z notatek i wiadomości poznanych w rozdziale 3. We wtorek je wspólnie sprawdzimy.

07.12.20 – Poniedziałek
Temat: Unit 3 Extension – wypełnianie kart pracy.

Karty pracy zostały przekazane drogą e-mailową.

08.12.20 – Wtorek
Temat: Powtórzenie wiadomości z rozdziału 3.

15 XII pytam z rozdziału 3 (słownictwo + gramatyka).

11.12.20 – Piątek
Temat: DVD Club – Living in Venice. Praca z filmem wideo.

Zadania:
Po zapoznaniu się ze słowniczkiem na stronie 36 w ćwiczeniówce wykonujemy ćwiczenia 1-5 na stronie 37, również w ćwiczeniówce.
- 1 i 2 wykonujemy przed obejrzeniem filmu.
- Następnie oglądamy krótki film dostępny na https://docwiczenia.pl/ za pomocą kodu na stronie 37 nad ćwiczeniem 3. Oglądając film wypełniamy ćwiczenia 3 i 4.
- Po obejrzeniu filmu wykonujemy ćwiczenie 5.

14.12.20 – Poniedziałek
Temat: Feeling at home – rozmawiamy o utrzymywaniu czystości.
Podręcznik, str. 48-49
Przeprowadzamy krótkie powtórzenie materiału i wprowadzamy nowy rozdział, omawiając słownictwo ze strony 48.

15.12.20 – Wtorek
Temat: Teens' Time: Packing for a trip – czytanie.
Podręcznik, str. 50 / Zeszyt ćwiczeń, str. 38
Czytamy dialog na stronie 50 w podręczniku i wykonujemy ćwiczenia 2 i 3 na tej samej stronie, następnie 1 i 2 w ćwiczeniówce (str. 38)

18.12.20 – Piątek
Temat: Packing for a trip – vocabulary. Possessive pronouns.
Podręcznik, str. 50-51 / Zeszyt ćwiczeń, str. 38-39

Zadania:
- Z zielonej ramki "Vocabulary – Everyday hygiene" na stronie 51 przepisujemy do zeszytu słówka. Korzystając z Wordlist 4 na stronie 58 dopisujemy polskie odpowiedniki.
- Przepisujemy informacje z pomarańczowej ramki "grammar" na stronie 51 w podręczniku do zeszytu, włącznie z przykładami i tabelką.
- Zapoznajemy się z informacjami dotyczącymi zaimków dzierżawczych poniżej.
- Wypełniamy ćwiczenia 3, 4, 6 i 7, str. 38-39 w ćwiczeniówce.

Przymiotniki dzierżawcze (possessive adjectives) stosujemy do określenia przynależności rzeczownika, np.: "It's my bag", "That's not your dog", itd.

Zaimki dzierżawcze (possessive pronouns) stosujemy w miejscu wyrażeń "przymiotnik dzierżawczy + rzeczownik", o ile w rozmowie wymieniony był już typ rzeczownika, do którego chcemy się odnieść – w przeciwnym przypadku, nasz rozmówca nie będzię wiedział, o jaki przedmiot / osobę chodzi.

Przykładowy dialog:
A: "Where is my bag?" - Gdzie jest mój plecak?
B: "Mine's in the car. I don't know where yours is." - Mój jest w samochodzie. Nie wiem, gdzie jest twój.
Zauważmy, że używając "mine" w powyższym dialogu, osoba B odnosi się nie do plecaka osoby A, a do swojego. Aby mówić o plecaku osoby A, osoba B używa zaimka "yours".

21.12.20 – Poniedziałek
Temat: Household chores – słownictwo.
Podręcznik, str. 52-53 (Wordlist 4 – str. 58) / Zeszyt ćwiczeń, str. 40

Czytamy tekst ze strony 52 i tłumaczymy go, zapisujemy słownictwo z zielonej ramki ze strony 53 i wykonujemy ćwiczenia 1-3, str. 40 w ćwiczeniówce.

22.12.20 – Wtorek
Temat: Modal verbs - gramatyka.
Podręcznik, str. 53 / Zeszyt ćwiczeń, str. 40-41

Omawiamy i zapisujemy reguły używania czasowników modalnych (pomarańczowa ramka "grammar" na str. 53 w podręczniku) i wykonujemy ćwiczenia 5-8, str. 40-41 w ćwiczeniówce.

    • Can (potrafię, mam możliwość, mam pozwolenie) / Can't (nie potrafię, nie mam możliwości, nie mam pozwolenia).
    • Must (muszę) / Mustn't (nie wolno mi). Używamy tego również, gdy sami jesteśmi przekonani o konieczności jakiejś czynności, np.: "I must buy my brother a birthday present."
    • Have to (muszę) / Don't have to (nie muszę). Chodzi tutaj również o koniecznośc narzuconą nam przez kogoś innego, np.: "I have to do my homework."
    • Should (powinienem) / Shouldn't (niepowinienem) używamy, gdy udzielamy rady lub o nią prosimy.

 

2021

18.01.21 – Poniedziałek
Temat: What's your problem? - Prosimy o radę i jej udzielamy.

- Podręcznik -
Czytamy dwa teksty na stronie 54 i wykonujemy ćwiczenie 1 i 2. Następnie zapoznajemy się z ramką Phrase Book i zieloną Vocabulary (str. 54 i 55), po czym przepisujemy ich zawartość do zeszytu.

- Ćwiczeniówka -
Ćw. 1, 3, 5 i 6, str. 42-43.

19.01.21 – Wtorek
Temat: What's your problem? - ciąg dalszy. Piszemy e-mail udzielając rady.

- Podręcznik – str. 55
Kończymy zadania z ostatnich zajęć, przypominając sobie zasady użycia "because" / "so" i fraz z "Phrase Book", następnie wykonujemy ćw. 6, przypominamy sobie reguły pisania e-maila zwracając uwagę na zawartość zielonej ramki i piszemy w zeszytach ćwiczenie 7 (odpowiadamy na e-mail z ćw. 6 i udzielany porad).

- Zaczynamy od zwrotu powitalnego, np. "Hi Andy,";
- Wstęp: Podajemy, dlaczego piszemy, np. "I'm sorry to hear you don't like your new school. I'm writing to you to give you some advice.";
- Rozszerzenie: odpowiadamy na pytania naszego adresata i udzielamy porad, np. "Why don't you ask them about their favorite music?";
- Zakończenie, np. "I hope my advice helps!";
- Zwrot pożegnalny (np. "Best wishes,");
- Podpis.

- Ćwiczeniówka -
Ćw. 8, str. 43.

22.01.21 – Piątek
Temat: Review 4 – powtórzenie materiału.

- Ćwiczeniówka – str. 44-45
Wykonujemy ćwiczenia powtórzeniowe z podanych stron.
Sprawdzimy je razem w poniedziałek.
Test ustalamy na 2 lutego.

25.01.21 – Poniedziałek
Temat: Review 4 – ciąg dalszy.

- Ćwiczeniówka – str. 44-45
Sprawdzamy ćwiczenia powtórzeniowe i razem utrwalamy materiał.

26.01.21 – Wtorek
Temat: Explorer's club: Green Living – czytanie.

Czytamy tekst (str. 60) i wykonujemy ćwiczenia 1-3 (ćwiczeniówka, str. 91).
Powtórzymy sobie również część zagadnień.

29.01.21 – Piątek
Temat: Unit 4 – ćwiczenia z kart pracy.

Wykonujemy ćwiczenia z kart pracy Unit 4 Consolidation i Extension.
Sprawdźcie swoje mejle. Nie musicie przysyłać mi odpowiedzi, ćwiczenia wspólnie omówimy w poniedziałek aby lepiej przygotować się do testu.

01.02.21 – Poniedziałek
Temat: Unit 4 – ćwiczenia z kart pracy – ciąg dalszy.

- Razem omawiamy ćwiczenia z kart pracy Unit 4 Consolidation i Extension.

02.02.21 – Wtorek
Temat: Test z rozdziału 4.

05.02.21 – Piątek
Temat: Happy New Year! – czytanie.

- Czytamy tekst na stronie 64 w podręczniku, wyszukując nowe słowa w Wordlist 5 na stronie 72. Wykonujemy również zadanie 2 (str 64) w zeszycie oraz zadania 1 i 2, str. 46.

Do strony 62 jeszcze wrócimy.

08.02.21 – Poniedziałek
Temat: Czas present perfect.

Omawiamy zadania z poprzednich zajęć.
Zapoznajemy się z regułami używania czasu present perfect (str. 65 w podręczniku, pomarańczowa ramka) oraz wykonujemy ćwiczenia 3-5, str. 46 w ćwiczeniówce.

09.02.21 – Wtorek
Temat: Mardi Gras in New Orleans – festiwale i zabawy.

Wracamy wstępnie na stronę 62 (podręcznik) i omawiamy zadania 1 i 2, następnie przechodzimy do tekstu na stronie 66 i czytamy go. Zadanie 2 z tej strony przepisujemy do zeszytu.

Wykonujemy również zadanie 1 ze strony 48 w ćwiczeniówce.

12.02.21 – Piątek
Temat: Mardi Gras in New Orleans – vocabulary.

Zapoznajemy się ze słownictwem w zielonej ramce "Vocabulary" na stronie  67 w podręczniku (polskie odpowiedniki – strona 72). Przepisujemy je do zeszytu i podajemy znaczenie.

Robimy też zadania 2 i 3 ze strony 48 w ćwiczeniówce.

15.02.21 – Poniedziałek
Temat: Czas present perfect – "ever" i "never" w pytaniach i przeczeniach.

Omawiamy  zasady użycia czasu present perfect w pytaniach i przeczeniach (str. 67, podręcznik) oraz wykonujemy ćwiczenia 4, 5, 6, 8 i 9, str. 48-49 w ćwiczeniówce.

16.02.21 – Wtorek
Temat: Wypełnianie kart pracy – Unit 5.

Wypełniamy przekazane karty pracy Unit 5 Consolidation.

19.02.21 – Piątek
Temat: Wypełnianie kart pracy z rozdziału 5 - ciąg dalszy.

Wypełniamy przekazane karty pracy Unit 5 Extension.

22.02.21 – Poniedziałek
Temat: Good wishes – składamy życzenia.

Czytamy teksty na stronie 68 w podręczniku i zapoznajemy się z nowymi frazami i słownictwem. Wykonujemy również ćwiczenia 1-5, str. 50-51 w ćwiczeniówce.

23.02.21 – Wtorek
Temat: Invitation – piszemy zaproszenie na festiwal.

Wykonujemy ćwiczenia 8, 9 – str. 69 w podręczniku (8 ustnie, 9 w zeszytach) oraz 6/51 w ćwiczeniówce.

26.02.21 – Piątek
Temat: Review 5 – powtórzenie materiału

Wykonujemy ćwiczenia z Test yourself – str. 52 i 53 w ćwiczeniówce.

01.03.21 – Poniedziałek
Temat: Review 5 – ciąg dalszy.

Omawiamy ćwiczenia z Test yourself na str. 52/53.

02.03.21 – Wtorek
Temat: Life in the future – rozmawiamy o przyszłości.

Kończymy omawianie ćwiczeń i wykonujemy ćwiczenia komunikacyjne ze stron 74-75 w podręczniku

Test z rozdziału 5 – 9 marca.

05.03.21 – Piątek
Temat: The sky at night - czytanie.

- Czytamy tekst na stronie 76 w podręczniku.
- Zapisujemy w zeszycie słownictwo z żółtej ramki z ćwiczenia 1, str. 74 w podręczniku oraz z zielonej ramki "Vocabulary" na stronie 77 – dopisujemy do nich polskie odpowiedniki korzystając z Word List 6 na stronie 84.
- Wykonujemy również ćw. 1 str. 56 w ćwiczeniówce.

Do czytanki oraz lekcji na komunikację jeszcze wrócimy.

08.03.21 - Poniedziałek
Temat: The sky at night – ciąg dalszy.

Omawiamy zadania z poprzedniej lekcji oraz ćwiczenia z kart pracy Extension 5.

09.03.21 – Wtorek
Temat: Test z rozdziału 5.

12.03.21 – Piątek
Temat: Czas future simple.

Zapoznajemy się z pomarańczową ramką "Grammar" na stronie 77 i przepisujemy ją do zeszytu w ramach notatki.

Na jej podstawie wykonujemy ołówkiem ćwiczenia 4 i 6 na stronie 57 w ćwiczeniówce.

15.03.21 - Poniedziałek
Temat: Czas future simple – omówienie.

Omawiamy zasady korzystania z czasu, ćwiczenia z poprzednich zajęć, i wykonujemy ćwiczenie 5 str. 57 (ćwiczeniówka.)

16.03.21 – Wtorek
Temat: Science fiction – o czym pisał Jules Verne.

Czytamy tekst na str. 78 i wykonujemy wybrane ćwiczenia. Omawiamy również wstępnie określenia czasu w future simple.

19.03.21 – Piątek
Temat: Science fiction – słownictwo.

Zapisujemy do zeszytu zawartość zielonej ramki "vocabulary" na stronie 79 w podręczniku i dopisujemy polskie odpowiedniki korzystając z wordlist na str. 84.

Następnie wykonujemy ćwiczenia 1, 2, 3 i 4, str. 58 w ćwiczeniówce.

22.03.21 - Poniedziałek
Temat: Future simple – określenia czasu.

Omawiamy temat i ćwiczenia z poprzednich zajęć (1-4, str. 58 w ćwiczeniówce), następnie omawiamy określenia czasu w future simple.

23.03.21 – Wtorek
Temat: Określenia czasu w future simple – ćwiczenia.

Kończymy pozostałe ćwiczenia do tematu w ćwiczeniówce (str. 58-59) i wykonujemy wybrane ćwiczenia z podręcznika (str. 78-79)

26.03.21 – Piątek
Temat: In the future – wyrażanie opinii i przewidywań.

Do zeszytu zapisujemy ramkę "Phrase Book" ze strony 80 w podręczniku i dopisujemy polskie znaczenia:

I (don't) think... - Ja (nie) myślę, że
I (don't) believe... - Ja (nie) wierzę, że
I'm sure... - Jestem pewien
I hope... - Mam nadzieję
I agree with... - Zgadzam się z

Następnie ołówkiem wykonujemy ćwiczenia 1, 2, 3 i 4 na str. 60. Do czytanki z podręcznika jeszcze wrócimy.

29.03.21 – Poniedziałek
Temat: In the future – omówienie.

Omawiamy poprzedni temat oraz ćwiczenia 1, 2, 3 i 4 na str. 60.

30.03.21 – Wtorek
Temat: Unit 6 – ćwiczenia utrwalające słownictwo i gramatykę.

Utrwalamy słownictwo i gramatykę wykonując ćwiczenia 1-4 na str. 62 w ćwiczeniówce.

09.04.21 – Piątek
Temat: Unit 6 – ćwiczenia utrwalające, ciąg dalszy.

Wykonujemy ćwiczenie 5 i 6, str. 63 w ćwiczeniówce + 3 i 4, str. 82/83 w podręczniku – do zeszytu zapisujemy same odpowiedzi.

12.04.21 – Poniedziałek
Temat: Writing time – pisanie o przyszłości.

Omawiamy, jak napisać krótki tekst o tym, jak według nas będzie wyglądała przyszłość.

Test – 20 kwietnia.

13.04.21 – Wtorek
Temat: Review 6 – powtórzenie wiadomości.

Powtarzamy materiał z rozdziału 6 i omawiamy ćwiczenia powtórzeniowe.

16.04.21 – Piątek
Temat: Explorer's Club: Inventions – czytanie.

Podręcznik: Str. 86 – zapoznajemy się ze słowniczkiem i czytamy tekst. Ćwiczenie 2 (Str. 87) wykonujemy w zeszycie.

Ćwiczeniówka: Str. 92 – ćwiczenia 1 i 2.

19.04.21 – Poniedziałek
Temat: Everyday gadgets – czytanie i słownictwo.

Wprowadzamy nowy rozdział i słownictwo (str. 91 w podręczniku), czytamy tekst na str. 90.
Przypominam o jutrzejszym teście (20 kwietnia).


20.04.21 – Wtorek
Temat: Unit 6 – test.

23.04.21 – Piątek
Temat: Porównanie czasów present perfect i past simple.

Zapisujemy notatkę:

Present Perfect:
- wydarzenie w przeszłości które ma wpływ na obecną sytuację,
- interesuje nas efekt,
- brak informacji o okolicznościach,
- doświadczenia życiowe,
- np. "I've lost my keys and I can't get into the house!", "Have you ever lost your keys?"

Past Simple:
- wydarzenie w określonym czasie w przeszłości,
- informacje o okolicznościach,
- np. "I lost my keys last month. I think they fell out of my bag in the cafe."

Wykonujemy ołówkiem ćwiczenia 5, 6 i 7 na str. 65 w ćwiczeniówce.

26.04.21 – Poniedziałek
Temat: Present perfect i past simple – omówienie.

Omawiamy temat z ostatniej lekcji i wykonujemy ćwiczenia.

27.04.21 – Wtorek
Temat: Reuse, renew, recycle – czytanie i słownictwo.

Czytamy tekst (str. 92), zapisujemy notatkę ze słownictwa i wykonujemy ćwiczenia.

30.04.21 – Piątek
Temat: Porównanie czasów present perfect i present simple.

Zapoznajemy się z pomarańczową ramką na str. 93 w podręczniku, następnie zapisujemy do zeszytu dwa akapity na białym tle z tej ramki ("Czasu present simple... nadal trwa" i "Kiedy chcemy powiedzieć... używamy since.")

Wykonujemy ćwiczenia 1-2 (str. 66 w ćwiczeniówce) oraz 4-6 na tej samej stronie ołówkiem.

Poprawa z działu 6  – odpowiedź, 11 Maja.

04.05.21 – Wtorek
Temat: Shopping habits – zwyczaje związane z robieniem zakupów.

07.05.21 – Piątek
Temat: Shopping habits – ćwiczenia.

Zapisujemy do zeszytu ramkę Phrase Book (str. 94 w podręczniku)

Ćwiczeniówka: wykonujemy ołówkiem ćwiczenia 1-3, str. 68.

 

10.05.21 – Poniedziałek
Temat: Writing an advert – pisanie ogłoszenia.

11.05.21 – Wtorek
Temat: Writing an advert – ciąg dalszy.

Homework:
Napisz ogłoszenie o przedmiocie, który sprzedajesz, bądź który zgubiłeś.
- na podstawie ćw. 7 i 8 (str. 95 w podręczniku) i notatek,
- przedmiot dowolny,
- TERMIN: 18 MAJA

14.05.21 – Piątek
Temat: Powtórzenie materiału z rozdziału 7

Wykonujemy ćwiczenia w Test Yourself 7 na str. 70-71 w ćwiczeniówce.

17.05.21 – Poniedziałek
Temat: Revision 7 – omówienie.

18.05.21 – Wtorek
Temat: Explorers' Club: Materials – czytanie.

21.05.21 – Piątek
Temat: That's rubbish - słownictwo.

Zapisujemy w zeszycie słówka (zielona ramka "vocabulary", str. 107, podręcznik) i dopisujemy polskie odpowiedniki (wordlist, str. 112).

Wykonujemy również ćwiczenia 1-3, str. 74 w ćwiczeniówce.

 

24.05.21 – Poniedziałek
Temat: That's rubbish – czytanie.

 

28.05.21 – Piątek
Temat: First conditional - pierwszy tryb warunkowy.


Przepisujemy do zeszytu pomarańczową ramkę "Grammar", str. 107 w podręczniku i zapoznajemy się z nią.

W ćwiczeniówce wykonujemy ćwiczenia 2, 3 (str. 74), oraz 5 i 6 (ołówkiem).

Pogoda

Kalendarium

Kwiecień 2024
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5